Tycker eller tänker?

Regn på tvären över vattnet och in mellan träden och husen, på morgonen ropar katten under fönstret. Tre dagar tidigare plötsligt en blommande solros i brinken som blev av massorna från den nya vedboden. Sådd av fåglarna i vintras. Visst ser man inte när blommorna slår ut? Man bara ser vad som har hänt.

Den italienske professorn i juridik vid namn Ugo Mattei har skrivit bok som är ett manifest för de gemensamma nyttigheterna, Beni Communi, kanske närmast det gemensamma goda. Men så säger vi ju inte på svenska. Så här säger Mattei: »En gemensam nyttighet existerar bara i en kvalitativ relation. Vi kan inte ›ha‹ en gemensam nyttighet,ett ekosystem, ett vattenkretslopp), utan i en väsentlig mening ›är‹ vi dessa gemensamma nyttigheter, vi är vatten, vi är delar av urbana ochrurala ekosystem.«

Det är inspirerande att möta obekanta tankegångar som kan ge en riktning för hur man sedan kan tänka själv. Det är ett arbete, en ansträngning att tänka för att verkligen förstå något, komma till insikt. Till exempel om att vi själva är delar av dessa gemensamma nyttigheter och att de bara existerar i en kvalitativ relation.

Vi ägnar annars väldigt mycket av vår vakna tid åt att tycka, det har ett mycket begränsat värde, också om många tycker samma sak. Om däremot många skulle börja tänka lite mer, förslagsvis kring detta med gemensamma nyttigheter och deras betydelse för ett samhälles värdighet. Då skulle inte alla sedan tycka samma sak, men det skulle säkert uppstå intressantare samtal. På sikt också en vilja att ta hand om det som är vårt.

M.A.

Website | + posts