Om Balder


Balder är kulturtidskriften med högt i tak: konst, litteratur, samhälle, jordbruk, filosofi och pedagogik ryms i Balder. I Balders intervjuer möter man stressforskare och biodlare, konstnärer och tänkare. Balder intresserar sig för människor med ett eget perspektiv och en kritisk blick på samhället.

Balders signum är personliga och reflekterande texter med generöst utrymme för bilden i en enkel och genomarbetad form.

Prenumerera gärna