Arlas blå dunster

Den som gått att hämta korna i hagen vet att det var just så som Arla berättar på sommarens mjölkpaket: ”I kornas naturliga betesmarker myllrar det av växter, insekter och fåglar.” Men den som gick för att hämta korna vet också att dagens hage är en annan, den hage Arla beskriver har vuxit igen och är utan kor.

Arla skriver att i kohagen är alla hjältar, ladusvalan till exempel, Hirundo rustica på latin: ”Den trivs i öppna landskap och huvudfödan består av insekter som fångas i flykten. En koloni ladusvalor är därför experter på att hålla ovälkomna flygfän borta från de betande korna.”[pullquote]”Den trivs i öppna landskap och huvudfödan består av insekter som fångas i flykten. ”[/pullquote]

Numera är det en koloni reklammakare som håller ovälkomna frågor borta från Arlas kontor och mjölkförpackningar. Fåglarna och insekterna har under de senaste trettio åren minskat med fyrtio procent i det allt ensidigare jordbrukslandskapet. Många kobesättningar är idag så stora och högproducerande att djuren sällan kan eller orkar ge sig ut på några längre promenader, de vilar utanför ladugården i väntan på mjölkning och foder som serveras dem framför mulen. Det finns lysande undantag, ring Arla och fråga var de gårdar finns där man faktiskt kan se och visa sina barn och barnbarn hur en ko ser ut, se när de betar, vilar och idisslar i landskapet.