Premiär för Balder Essä

Midgley och Mattei

Midgley och Mattei

Nu har de kommit, de två första titlarna i bokserien Balder Essä från Balders förlag: “Gemensam nytta” av den italienske professorn i jämförande rättsvetenskap Ugo Mattei och “Är du en illusion?” av Mary Midgley, en av Englands mest välkända och respekterade filosofer. Översättare är Lars Hermansson respektive Göran Torrkulla. Formgivning: Christer Jonson.

Mary Midgley visar på ett elegant och klartänkt sätt att förmågan att skapa helhet och mening är grundläggande för vår mänsklighet, och att den moderna naturvetenskapens reduktionism behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv.

Ugo Mattei å sin sida visar hur centrala mänskliga behov och intressen blir klämda mellan staters och privata aktörers jakt på vinst. Boken skrevs som ett manifest och har väckt livlig debatt i Italien och runt om i Europa, genom sitt passionerade och sakkunniga försvar för allmänningen och våra gemensamma tillgångar.

Tanken är att Balder Essä ska komma ut med två titlar varje år, ibland som nu med översättningar, andra gånger nyskrivet på svenska eller nyutgivningar av klassiker. Vi vill lyfta fram essän som litterär genre, och uppmuntra till omläsningar och nytänkande.

Bästa hälsningar

Mats Ahlberg

OBS! UGO MATTEI KOMMER TILL STOCKHOLM!

Ugo Mattei kommer till Stockholm den 1 december, på inbjudan av Balders förlag och Italienska Kulturinstitutet. Vi återkommer senare med närmare besked om tid och plats.

BALDER ESSÄ – BÖCKERNA FINNS NU I BOKHANDELN MEN KAN ÄVEN BESTÄLLAS DIREKT FRÅN FÖRLAGET:

I bokhandeln kommer böckerna kosta cirka 250 kr/st. Beställer man direkt från förlaget är priset 180 kr/st, inklusive porto. Gör din beställning här på hemsidan!

Website | + posts