Inte bara honung

Blomma  Blomma

På den gamla katedern i den f.d. skolan i Källbergsbo i Hälsingland står årets första bukett vitsippor, i slänten mot söder har tibasten redan börjat få gröna blad och nässlorna har skakat av sig minnet om den envisa snödrivan.

Den här texten är Balders första direkt för hemsidan och vi prövar oss fram, rubriken är titeln på en fantastisk film om bin, se den! Filmen är från Schweiz, precis som boken Kühe verstehen av Martin Ott. Den här veckan läser vi korrektur på den svenska översättningen, det blir en fin bok också på svenska. Lägg märke till att vi förlängt möjligheten att förhandsbeställa boken till specialpriset 250 kr, till och med 31 maj. Hundra prenumeranter har redan beställt sig varsin bok, ni får gärna bli fler och naturligtvis går det bra att beställa några extra om ni vill ge bort i present. Om tio dagar åker boken för tryckning i Riga och återvänder nytryckt i mitten av juni.

Då anländer också Balders sommarnummer till prenumeranterna, fredag den 14 juni. Det ser ut att bli ett brokigt och välfyllt nummer med många bilder på kor, dikter om kor och texter om dem och dessutom texter om minne och drömmar, om andras skönhet, om välfärd och spiritualitet, om tungan, skrivande och hemlöshet och om vad är det som händer i Sverige egentligen.

Martin Otts bok

koInnan vi slutar för den här gången kommer här ett litet smakprov ur Martin Otts bok

”Kon har i sanning gått en lång väg – från att ha varit ett överallt ärat djur som bringat liv och fruktbarhet hos indier, germaner, kelter och indianer, till symbol för stillasittande och slutligen till klimatförstörare och och subventionsstödd symbol för en förlegad politik. Som vi redan sagt, är det inte kon som är skuld till detta, utan människan som i sin bortkoppling från de naturliga processerna och kretsloppen, på resa i sin förmenta frihet, allt mindre förstår kon. Kon som förädlar och förbättrar platsen där hon lever, håller den i jämvikt och ger människan möjlighet till egen utveckling, den stora modern som ger sitt barn allt – för dessa prestationer blir kon varken erkänd eller uppskattad. Tvärtom, människan tar sig rätten att avla kons moderlighet till en ensidig produktionsmaskin.” ( Ur ”Känsla för kor” av Martin Ott)

Website | + posts