Ruhi Tyson – Bildning Fantasi Revolt

Tyson, Ruhi
BILDNING FANTASI REVOLT Åtta essäer om pedagogik
ISBN 9789198332247
Publicerad: Stiftelsen Balders Förlag, 2023
Svenska 144 sidor

Ruhi Tyson är fil. dr. i pedagogik och lektor vid Stockholms universitet och Waldorflärarhögskolan. Han är också utbildad bokbindare med många års praktisk lärarerfarenhet inom hantverk och andra ämnen.

BILDNING FANTASI REVOLT

Bildning, fantasi, revolt undersöker Ruhi Tyson i åtta inspirerande essäer förhållandet mellan bildning och utbildning, och utvecklar en syn på pedagogik som når långt utanför skolans väggar. Här lyfts lärandet som en grundläggande mänsklig relation fram, liksom lekens och fantasins fundamentala betydelse. Med exempel ur forskning, skönlitteratur och egen praktisk erfarenhet skissar Ruhi Tyson fram en inkluderande skola som gjort upp med den falska motsättningen mellan teoretisk och praktisk kunskap, och där bildning utgör grunden för såväl individens som samhällets utveckling.

I bokhandeln kommer boken att kosta cirka 220 kr. Direkt från förlaget blir priset 200 kr inklusive porto. Se butiken.

Ladda ned omslag | Ladda ned författarfoto

Författarfoto: Nina Varumo