Balder/Essä

Mary MidgleyMary Midgley – Är du en illusion?

Kan det vi kallar våra »jag«– tankar, minnen, känslor – reduceras till neuroners aktivitet i hjärnan? Är föreställningen om ett personligt jag en illusion, som den moderna neurovetenskapen tycks hävda?

I Är du en illusion? gör den brittiska filosofen Mary Midgley upp med denna vetenskapsmyt och visar på dess kulturella och idéhistoriska rötter. Elegant och klartänkt visar Midgley att förmågan att skapa helhet och mening är grundläggande för vår mänsklighet, och att den moderna naturvetenskapen behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv.

 

 

 

Mary MidgleyMARY MIDGLEY, professor emerita i filosofi vid University of Newcastle upon Tyne, är en av Englands mest välkända och respekterade filosofer, född i London 1919. Hennes första bok Beast and Man: The Roots of Human Nature utkom 1978. Are you an illusion? är hennes fjortonde bok och utkom i England 2014, nu finns Mary M Midgley för första gången på svenska.

 


 

Ugo Mattei


Ugo Mattei – Gemensam nytta

Expropriering är reglerat i lag så att den enskilde garanteras ersättning om hens mark tas i anspråk för andras syften. Men när stater eller kommuner säljer ut det som tillhör alla, och alltså även efterlevande släkten, då finns ingen motsvarande reglering.

I Gemensam nytta undersöker den italienske juridikprofessorn Ugo Mattei hur synen på det gemensamma förändrats från medeltiden till idag och visar hur centrala mänskliga behov och intressen blir klämda mellan staters och privata aktörers jakt på vinst. Boken skrevs som ett manifest och har väckt livlig debatt i Italien och runt om i Europa, genom sitt passionerade och sakkunniga försvar för allmänningen och våra gemensamma tillgångar.

Läs en recension i Göteborgs-Posten av Malin Lindroth

Uno MatteiUGO MATTEI född 1961 i Turin är en internationell auktoritet inom jämförande rättsvetenskap och innehar bland annat en personlig professur vid Hastings College of the Law i Kalifornien. Hans manifest för Gemensam nytta – Beni Communi – väckte stor uppmärksamhet när den kom ut i Italien 2011 och har kommit ut i ett flertal upplagor. Nu finns hans bok också på svenska.

 


BALDER ESSÄ – böckerna finns i bokhandeln men kan även beställas direkt från förlaget

I bokhandeln kommer böckerna kosta cirka 250 kr/st. Beställer man direkt från förlaget är priset 180 kr/st, inklusive porto. Mejla oss med vad du vill ha, red@baldersforlag.se.