I gränslandet

På väg ner genom skogen med årets sista bukett vitsippor i ena handen, mobilen i den andra. Då kommer jag att tänka på en scen i Andrej Tarkovskijs film Nostalghia, mannen som sakta går från den ena sidan bassängen till den andra. I handen håller han ett brin­nande stearinljus, han har lovat dåren i filmen att föra ljuset hela vägen genom bassängen utan att det slocknar. Erland Josephsson är dåren och jag minns inte om vandringen med ljuset var ett sätt att hålla världen igång, eller om promenaden i den halvt vattenfyllda bassängen i det före detta klostret i Banjo Vinjoni faktiskt skulle kunna förhindra jordens undergång.

När blir ens handlingar fulla av betydelse och när är de utan? Just då, när jag förundras över vitsippornas violetta ton och hinner tänka att nu håller vi världen igång, vitsipporna och jag, då fastnar den ena foten i en gren och vi faller mjukt men handlöst ner på stigen under granarna. Vi reser oss och går hem, vitsipporna får sitt vatten.

Tre veckor senare är det kvällspromenad, dagen före årets midsommar­afton, grannens får följer mig på andra sidan stängslet, klövama klapprar mot stigen, lammens rop och ledartackans klocka hörs genom dalen.

Temat i Balder nr 2 /2011 är människa och natur, hur har vi det med naturen, hur har den det med oss? Det finns de som menar att ett jordbruk på naturens villkor kan vara trevligt och bra här och där, en smula småska- ligt. Men om alla ska kunna få mat, då räcker det inte med ekologisk mjölk och biodynamisk växtföljd med gräs och klöver. Då sägs världens bönder behöva utveckla ett än mer industriellt synsätt för att alla ska kunna få mat. Fan tro’t.

Bägge metoderna utnyttjar och är helt beroende av den vitalitet och märkliga förmåga till tillväxt som naturen ännu har. Allt fler tecken tyder på att det industriella jordbruket verkar hämmande på naturens vitalitet. Andra tecken visar att de försök till samverkan med naturkrafterna som prövas i ekologisk odling tycks kunna återge och förstärka den vitalitet som finns i det levande bröllopsklänningar online.

http://www.jf.se/premiar

http://juragansoftgun.com/?page_id=2

http://dcmachine.net/fabrication-assembly/

http://www.brollopsklanningaronline.com/svenska-mode-klassiska-brollopsklanningar-online-pa.html

M. A.