Till våren kommer det två nya böcker från Balders förlag, i en helt nya serie som fått namnet Balder/Essä. De två första böckerna är Beni Communi av Ugo Mattei och Are you an Illusion? av Mary Midgley.

I vanliga fall när man ger ut en tidskrift så fokuserar man på en målgrupp och anpassar sig efter den, försöker få den att känna igen sig. Det har Balder aldrig gjort. Jag vill att olika sorters människor ska känna sig hemma i Balder.