Kontakt

Balder ges ut av Stiftelsen Balders förlag.

Balders förlag
Strömbacka 317
824 78 Bjuråker

Tfn: 0707-27 71 32
e-post: red@baldersforlag.se

Redaktör och ansvarig utgivare:
Mats Ahlberg
tfn: 070-727 71 32
mats@baldersforlag.se

Grafisk layoutmall: Christer Jonson
Sättning och layout: Anders Weidar

ISSN 0347-6286
Tryck: Trydells tryckeri, Laholm