Reva

Smaka på or det; reva. I alla tider har det betytt att man tar ner ett eller flera segel när man är till sjöss och det blåser för hårt. Som till exempel denna natt mellan den andra och tredje mars när stormen från Jämtlandsfjällen just nått Stockholms farvatten.

[pullquote]Kanske är det nu det rättssäkra och effektiva tar sin början eller får sitt slut[/pullquote]

Men migrationsministern har gett reva ett nytt ansikte. reva betyder numera: rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. Vilket betyder att den svenska gränspolisen flyttat landets gränser in i Stockholms tunnelbanor. Till en början intar gränspoliserna skepnaden av biljettkontrollanter och vänder sig till människor med »utländskt« utseende, ber att få se biljetten. Kanske är det nu det rättssäkra och effektiva tar sin början eller får sitt slut. Ty när det visar sig att det är en papperslös rackare som de har framför sig, som är utan biljett, har åkt olovandes. Då har de rätt att be om legitimation och vips förvandlas kontrollanterna till gränspoliser. Varpå det rättssäkra fortsätter ha sin gång; den papperslösa kan avvisas till sitt  hemland eller varifrån hen nu kom.

Många av Stockholms invånare har själva sett dessa gränspoliser i arbete och blivit förfärade; vad har hänt med den svenska politikens tradition av solidaritet med de mest utsatta?

»I vårt land lever tiotusentals människor i permanent rädsla för att deras liv, när som helst, ska stanna upp och att hela deras tillvaro ska raseras. Utan något grundläggande skydd eller någon långsiktig trygghet sliter Sveriges papperslösa för att få livet att gå ihop med jobb, bostad och familj.«

Det skriver de två stockholmspolitikerna (c) Stina Bengtsson och Per Ankarsjö när de i en brännpunkt-artikel i SvD 2 mars tar så tydligt avstånd från migrationsverkets jakt på papperslösa i Stockholms tunnelbanor och istället föreslår att de papperslösa bör ges amnesti. Bortsett från att det är ett högst anständigt förslag så har det också visat sig ha goda effekter både för den enskilde och samhället, till exempel i usa, där man gjort så, gett de papperslösa amnesti.

Fur coats are generally very heavy, so in order to prevent let the people look very bloated, you need to wear pants thinner, this black skinny jeans is very suitable wedding dresses online.

m.a.