Två nya böcker

| Ruhi Tyson – Bildning Fantasi Revolt|Martín Espada – Flytare |

Ruhi Tyson – Bildning Fantasi Revolt

Ruhi Tyson är fil. dr. i pedagogik och lektor vid Stockholms universitet och Waldorflärarhögskolan. Han är också utbildad bokbindare med många års praktisk lärarerfarenhet inom hantverk och andra ämnen.

BILDNING FANTASI REVOLT

Bildning, fantasi, revolt undersöker Ruhi Tyson i åtta inspirerande essäer förhållandet mellan bildning och utbildning, och utvecklar en syn på pedagogik som når långt utanför skolans väggar. Här lyfts lärandet som en grundläggande mänsklig relation fram, liksom lekens och fantasins fundamentala betydelse. Med exempel ur forskning, skönlitteratur och egen praktisk erfarenhet skissar Ruhi Tyson fram en inkluderande skola som gjort upp med den falska motsättningen mellan teoretisk och praktisk kunskap, och där bildning utgör grunden för såväl individens som samhällets utveckling.
 
I bokhandeln kommer boken att kosta cirka 220 kr. Direkt från förlaget blir priset 200 kr inklusive porto. Boken går att beställa i Butiken.
 
ISBN 978-91-983322-4-7. Danskt band.
 
Författarfoto: Nina Varumo


Martín Espada – Flytare

Martín Espada (f. 1957) tillhör den amerikanska samtidspoesins absoluta centralgestalter. Han har liknats vid både Whitman och Neruda och har tilldelats såväl Ruth Lilly Poetry Prize som American Book Award och Robert Creeley Award samt nominerats till både Pulitzer-priset och National Book Critics Cricle Award. Diktsamlingen Flytare (Floaters), med vilken Espada för första gången introduceras för svenska läsare, belönades med det prestige- fulla National Book Award för 2021 års bästa diktsamling.

FLYTARE

Flytare är den amerikanska gränspolisens benämning på de oftast latinamerikanska migranter som med oroväckande regelbundenhet påträffas drunknade längs gränsen mellan USA och Mexiko. Med utgångspunkt i samma begrepp skriver Martín Espada fram ett lyriskt dokument som vittnar om avgrundsdjup ojämlikhet och på samma gång återupprättar den lilla människans plats i världen och i historien, inte sällan med författarens egen självbiografi som fond.

Översättning av Henrik C. Enbohm.

I bokhandeln kommer böckerna att kosta cirka 220 kr. Direkt från förlaget blir priset 200 kr inklusive porto. Boken kommer ut i juni.  Beställ den i butiken.

ISBN 978-91-983322-5-4. Danskt band.

Foto: Lauren Marie Schmid