Balder 1/2013

Balder 2013 nummer 1

Balder 2013:1Hur ska vi förstå paradoxen att de kunskapsområden som på flera sätt ligger människan själv allra närmast och mer än några andra bearbetar den samlade mänskliga erfarenheten samtidigt är de områden som vi är mest ovilliga att åberopa i fråga om avgörande samhällsfrågor. Vad beror det på att människan inte lyssnar på sin egen röst ?« (Henrik Berggren i Magasinet Arena, februari 2013)

En pågående undersökning

Det är en ovanligt väl formulerad fråga om vår belägenhet – varför är det så generande att påpeka att det är människor vi är ? Årets första Balder har temat integritet, sjutton olika röster närmar sig ämnet från olika håll och då blir det lyckligtvis inte alls en gång för alla klarlagt var integriteten befinner sig eller när den är den rätta eller inte. Men man får flera bra frågor med sig efter genomläsningen, från mötet i trappan med Gösta Ekman till Göran Sonnevi vid havet, där Balder slutar den här gången.

Några exempel

»Som alltid när man börjar söka efter ordens ursprung öppnar sig en avgrundav betydelser och härledningar ut och in genom alfabetets alla irrgångar. Det är oemotståndligt.« (Marie Lundquist) »En förebild är en rygg-tavla att följa genom svårframkomlig terräng. Insikten eller illusionen om att någon går före en kan räcka för att orka.« (Linnéa Wigforss Tibbling) »En möjlighet för oss att, som Astrid Lindgren, få lite mer civilkurage och ge oss en riktning som inte kränker växternas integritet. En möjlighet att vara lite mer som mormor, erfarna nog att veta att det är något vackrare på gång.« (Martin Fellkvist) »Vi ersätter gärna oss själva med våra hjärnor när vi ska förklara varför vi är som vi är eller gör det vi gör – i tron att det gör vår bild av människan vetenskaplig.« (MartinBruss Smedlund) »Det finns många heliga kor, ett slags konsensustänkande att hälsomyndigheterna ju alltid vill oss väl, det kan vara svårt att ifrågasätta. Att göra det kräver erfarenhet, att man vågar stå för det man vet och tror.« (Inger Atterstam).

Modig eller servil?

»Mången står modigt på sig i förhållande till socialt tryck från vissa håll, men är i förhållande till sina egna auktoriteter, till den egna gruppen, helt servil, saknar all integritet.« (Joel Backström) »Ett envist trots; att göra språket till sitt eget, förekomma dess framtida svek. Strategi: vara lika oberäknelig som livet självt. En form av vedergällning; att gå från passiv till aktiv, att uppfinna lönngångar, svindel. Spränga begränsningarna i materien, könet, språket, minnet.« (Alexandra Kronqvist). Tack alla ni som medverkar i denna Balder, ett särskilt tack till Bokförlaget Max Ström och Inta Ruka för fotografierna ur boken People I know.

Balder i Roslagen

I höstas utkom på bokförlaget Atlantis Christer Jonsons Bilden, bokstaven, boken. Christer Jonson är den grafiska formgivningens nestor, han gav också Balder dess form. Bokens avslutande text är ur en intervju med Christer Jonson i Balder nr 1/2010. I somras kom Lina Ekdahls nya Diktsamling där flera av dikterna tidigare varit publicerade i Balder. Och i vintras kom Agneta Klingspors Klippbok, den avslutande texten fanns från början i Balders temanummer om Normalitet, 4/2011. Inte nog med det, den 22 februari i år blev tidskriftens redaktör intervjuad en timme i Radio Roslagen, om Balder. Man kan lyssna på Radio Roslagens webbradio (Gröna timmen) om man vill höra vad redaktören sa. Musiken var av PJ Harvey, Eric Bibb, Carole King, Joachim Thåström och Bob Dylan.

Sommarbaldern

Den anländer till prenumeranternas brevlådor den 13 juni, temat är Kor på isen. Kanske kan någon tycka att det är för mycket kor i Balder. Så är dock inte fallet på den svenska landsbygden. Antalet mjölkgårdar i landet har minskat med över hälften mellan år 2000 och 2011. I Stockholms län från 173 till 73, i Västmanland från 142 till 51, i Härjedalen från 13 till 3. Och de kor som finns kvar har inte fått det bättre, de har det i långa stycken bedrövligt. Läs mer på sidan 74 om boken Känsla för kor av Martin Ott, den kommer ut till sommaren på Balders förlag. Beställ den gärna redan nu, till specialpris för Balders prenumeranter.

Till sist vill vi tacka alla er som betalade in en stödprenumeration till Balder i december, det gjorde att året kunde gå ihop ! Till er som kanske ännu inte hunnit förnya era prenumerationer; gör det, ni behövs. Och till er alla, använd gärna det bifogade kortet och värva oss nya prenumeranter, ni gör Balder och förhoppningsvis även dem själva en stor tjänst. Vi önskar er en ljuvlig och modig vår !

m.a

Innehållsförteckning Balder 2013:1