Balder 2/2016

Balder 2/2106

Balder 2-2016

”Under era miljoner år har handen utvecklats till ett finstämt universalverktyg och ett känsligt sinnesorgan – en förlängning av hjärnan. I datoråldern förväntas handens intelligens samverka med en annan typ av intelligens, den artificiella, som representeras av tekniken i datorer, smartphones och pekplattor. Detta spännande möte mellan två typer av intelligens kan skapa helt nya möjligheter. Men i dagens datoriserade samhälle kan det också finnas en tendens att reducera handens färdigheter och möjligheter till vad ett pekfinger kan åstadkomma på en dataskärm eller på en pekplatta. (- – -) Det känns angeläget att handens intelligens och möjligheter inte underskattas och nedprioriteras utan istället tas tillvara och uppmuntras. Det är samhällets och skolans uppgift att finna en rimlig balans mellan han- dens och teknikens möjligheter så att handens förmåga, kunskap och samlade erfarenheter får fortsätta att spela en huvudroll i våra liv som biologiska varelser. Ett stort ansvar faller härvidlag på skolan, som i sitt ämnesutbud måste värna om handens kreativitet, så att ämnen som bild, musik och slöjd får en fram-trädande roll i undervisningen”
(Professor emeritus Göran Lundborg i Pedagogiska Magasinet)

Handen får nytt liv

Många har uttryckt sin glädje över Balders temanummer om handen. Och man kan inte låta bli att få för
sig att det närmar sig en renässans för handen, det har varit artiklar på temat i era dagstidningar under våren och artikeln av Göran Lind-borg som vi citerar här ovan är ett ovanligt klokt och tydligt tecken på att handen är att räkna med.

Konsten att se

Att verkligen se, i vid bemärkelse, är vad detta nummer handlar om. I vintras hörde vi David Molander tala om skönhetens betydelse, han menade att det finns en kunskap att hämta i skönheten. Man kan ana vad han menar när man ser hans bilder i denna Balder. Läs Alexandra Kronqvists rapport från en konferens om hjärnan och kulturen, lyssna till Kate Larson när hon berättar om Iris Murdoch och det goda, hör Daniel Birnbaum om konsten och det gemensamma rum-met, Birgitta Lillpers om hur vi håller på att göra oss minneslösa. Läs också Stina Oscarson, Anita Grede, Rolf Wohlin, Nikolai Enckell, Sofia Tolis, Ulrika Knutson, Linnéa Wigforss, Niroz Malek och Anna Achmatova, se bilderna av Ewa Stackelberg och Miriam Klyvare. Tack alla ni som med er medverkan i detta nummer ger oss anledning att se på livet och världen med större uppmärksamhet.

Balder får ny adress och byter till bankgiro

I nio år har Balder och dess redaktör huserat i den före detta skolan i Källbergsbo, intill riksväg 84 mellan Delsbo och Ljusdal. Nu är det tid för en ny adress, i början av juni flyttar Balders redaktion till Strömbacka, drygt två mil norr om Delsbo. Adressen blir: Strömbacka 317, 820 62 Bjuråker. Huset är Strömbackagården, en gång i tiden byns första skola. Där får tidskriften egna lokaler och redaktören närmare till jobbet. I sam- band med att Ekobanken lämnar plusgirot och Nordea till hösten så byter Balder också sitt plusgiro mot ett bankgirokonto: 954-3992.

När kommer de nya böckerna?

Vi vet att många väntar på de två första böckerna i den nya essäserien från Balders förlag, Är du en illusion? av Mary Midgley och Gemensam nytta av Ugo Mattei. Böckerna trycks i juni och kommer att finnas tillhands från och med mitten av juli. Vi beklagar förseningen!

Tack och glad sommar!

Tack för att ni läser och prenumererar på Balder och tack alla ni som förnyar era prenumerationer, oj så viktigt det är för Balder! Använd gärna kortet som följer med i detta nummer och ge bort en prenumeration, eller ge kortet vidare. Om tre månader, torsdag den 8 september, kommer årets höstbalder, vi tänker att den ska handla om demokrati och rättvisa.

m. a.

Balder 2/2016

Hjärnan, skönheten och livets nödvändighet, alexandra kronqvist 6
I det godas ljus Iris Murdoch, en modern Platonist, kate larson 9
Det gemensamma rummet Samtal med Daniel Birnbaum, mats ahlberg 13
Ögon åtrår att se rolf wohlin 21
Musan Dikt i översättning av Göran Sonnevi, anna achmatova 25
Karagire En bildserie david molander 26
Anteckningar om hö Samtal med Birgitta Lillpers, mats ahlberg 33
Sju dikter, birgitta lillpers 38
Har vi råd med skönhet? stina oscarson 44
Mina frågor är som konstfulla rosor, sofia tolis 47
Introduktion niroz malek 49
Utiopier i verkligheten fotografiska collage, david molander 50
Panamadokumenten och demokratin? nicolai enckell 59
Barnens århundrade? ulrika knutson 64
Sanningen kom inte naken till världen Samtal med Anita Grede, linnéa wigforss 67
Medarbetare 72

+ posts