Balder 3-4/2010

En av frågorna till de medverkande i detta dubbelnummer av Balder om barn, lek och pedagogik låter så här: Vad skulle du vilja säga / ge till Jan Björklund ? Bland arton olika svar (läs fler på sid. 71– 73) låter vi er lyssna till en handfull, för att ni ska komma i stämning inför den fortsatta läsningen. Alltså, vad skulle du vilja säga / ge till landets skolminister ?

Anna Sjöstrand: »Att jag aldrig trodde att lärarfacken skulle äta hans reaktionära soppa. Att det är sorgligt att skolan återigen uppmanas att svika och osynliggöra de barn och ungdomar som inte får stöd hemifrån. Och så skulle jag ge honom en vidvinkel och ta ifrån honom vattenpasset.«

Göran Nilo: »Hur är det möjligt att du så totalt negligerar forskningsresultaten inom pedagogik, som pekar på den avgörande betydelsen av relationen mellan elev och lärare ? «

Kate Larson: »Platons Samlade Skrifter i Jan Stolpes nyöversättning. Sokrates förlossningskonst är lika aktuell i dag.«

Maria Bergom Larsson: »Att han inte ska vara så säker på att mer prov är nyckeln till framtidens skola, utan lyssna mer på forskningen och dessutom tillåta mångfald inom pedagogik och skola. T. ex. öppna waldorflärarutbildningen.«

Erik Norlin: »I Svenska Akademins ordbok så står liberal för följande: ›Fri, ädel, hederlig, frikostig, hygglig, generös, human, fördomsfri, förstående.‹ Om detta verkligen är din grundsyn, vilket inte på något sätt gjorts tydligt i skoldebatten, så låt värdegrunden omsorgsfullt prägla alla dina beslut vad gäller svensk skola.«

Antonius drar sig tillbaka

Denna höst har medfört förändringar i Balders redaktion; Antonius Zeiher, som startade Balder år 1975, berättade i september att han nu lämnar arbetet med tidskriften Balder. De senaste åren har Antonoius framför allt haft anvaret för layouten, ny på den posten är från och med det här numret Anders Weidar. Anders bor i norra Bohuslän och har i många år arbetat med layout och formgivning av böcker och tidskrifter. En närmare presentation av Anders Weidar kommer i nästa nummer av Balder.

Se barnen

Nitton medverkande i denna Balder; ett flertal lärare, en psykolog, en åklagare, en clown, en filosof, en docent i fysik och en professor i idé- och lärdomshistoria, två poeter, två författare, en frilansskribent och fyra fotografer. Alla bidrag ser på barnen med en kärleksfull blick, i avsikt att väcka vår uppmärksamhet. Hur går det till att väcka besinning och nytänkande på skolans område, dämpa den närmast infantila tron på fler, oftare och tidigare så kallade kunskapskontroller? Och väcka intresse och förtroende för att barn ska mötas där de befinner sig i sin utveckling, inte där vi vill att de ska vara. Ett särskilt tack till Miriam Klyvare för alla hennes bilder i denna Balder.

Om alla skulle . . .

Vi har sagt det förr: utan Balders läsare står vi oss slätt och utan sina prenumeranter vore Balder inte tänkbar. Med detta dubbelnummer av tidskriften följer ett kort med erbjudande till nya prenumeranter och en önskan om att ni som redan är prenumeranter ska ge bort ett år med Balder till en god vän, granne eller arbetskamrat. Tänk om var och en av er faktiskt skulle göra det, ge bort en prenumeration för 2011? Då skulle ettusenfemhundra fler människor få syn på Balder. Då skulle satsningen på förbättrad layout och regelbunden utgivning vara säkrad på ett helt annat sätt än vad den är just nu. Tänk på det bästa läsare, ge bort en prenumeration på Balder 2011, det är en väl placerad gåva.

God Jul och Gott Nytt År !
m.a.

P.S. Nummer 1/ 2011 är ett temanummer om färg, det kommer ut i mitten av april.