Balder 4/2011

Vet inte hur det är för er, men visst kan man ibland känna av ett stilla­stående i själen. Man harvar på, har sina skämt och föreställningar. Man känner igen sig och känns igen. Men ibland trampar nåden in och man får en chans till, att se på sig själv och andra med ovan blick. Så var det vid ett tillfälle i våras när vi på en middag kom att sitta mittemot psykologen Vidar Vetterfalk. Som framåt kvällen berättade om en svårt funktionshind- rad kvinna han sett i en dokumentär­film om F C, facilitated communica­tion. En metod som kan göra det möjligt för den som inte kan tala att ändå uttrycka sig. I fyrtio år hade om­givningen sett på och behandlat denna kvinna som, ja som en idiot faktiskt. Utgått från att hon inget förstod och ingenting hade att säga.

Med stor svårighet ber kvinnan att själv få försöka, förvånat hjälper man henne, håller hennes skakande hand och den pekar på bokstav efter bokstav på en liten tavla: Någon läser högt hennes första ord till omvärlden: »I mitt huvud är jag intakt.«

Är det normalt?

Den berättelsen väckte idén om att göra en Balder om normalitet. Inte för att försöka finna normalitetens gränser, snarare mest för att samla ihop några bidrag kring hur man kan öva sig i att inte mäta den andre, bedöma hur nor­mal eller inte hon är. Inget av bidragen i denna Balder visar uttryckligen hur man bär sig åt för att lägga av sig sitt register av förutfattade meningar, till förmån för intresse. Men alla handlar om det och vi hoppas att de har en långtidseffekt i den riktningen.

Vemodiga och lyckliga omständig­heter har vartefter fyllt denna Balder med bilder och texter som passar för­underligt väl samman, såvitt vi kan förstå. Redaktörens bror avled den sista september i år. Som schizofren sedan tonåren levde han ett stilla och oroligt liv på institutioner under resten av sitt liv. Nu bar vi ner hans bilder från vinden, gjorde ett urval som är på utställning i denna Balder.

Lappsjukans domän

[pullquote]Dessutom finns en text av Tomas Tranströmer mitt i numret.[/pullquote] Fyra veckor efter valborg reste vi till Zürich för att intervjua den schweiz­iske bonden Martin Ott. Och frågan om det normalas opålitlighet kom upp igen. Vi talade på engelska med varandra och Ott sa bland annat så här apropå normalitet: »Never leave the normal people alone.« Vi åkte hem och frågade en rad olika människor om de ville vara med i en Balder om normalitet, från Maria på Vårdinge till Agneta Klingspor. Lisbeth Sachs, Lollo Collmar, Regina Beyer, Åsa Magnusson, Karl Grunewald, Eléonore Serdeczny, Vidar Vetterfalk, Julia Wagner, Anna Sjöstrand, Ellinor Andersson , Malin Engström och Annika Bäckström. Och de är med allihop i denna Balder, det har varit ett inspirerande samarbete, tack!

Dessutom finns en text av Tomas Tranströmer mitt i numret. En av hans första prosatexter, ursprungligen pub­licerad i tidningen Arbetaren 1953. Klar som en fjällbäck och alldeles tranströmersk. Tack till Jonas Eller- ström, Tomas och Monica Tranströmer för att texten nu också finns i Balder – och till Svenska Akademien för att den satt pris på denne vidunderlige poet.

Mail i vinden

Längst ner till vänster på sidan tre står namnet på han som gör layouten i Balder sedan drygt ett år. Han heter Anders Weidar och bor i Bohuslän.

En enastående formgivare och om någon ska framhävas bakom Balders formfömyelse så är det han. Man sänder sin text och en bunt bilder, senare samma dag återvänder de österut i form av fyra eleganta uppslag med kommentaren: Vad tror du om det här? Och alltid beredd att ändra, göra om eller flytta i den blivande Balder, tack!

Bästa läsare, tack för i år!

Tack för att ni följt Balder under 2011, tack för att ni så nästan sam­fällt förnyar era prenumerationer, det är verkligen roligt! Och tack alla ni mer än tvåhundra nya prenumeranter detta år. Många menar att Balder borde synas mer och läsas av fler. Vi ska arbeta vidare på det under nästa år, hitta fler återförsäljare och göra fyra alldeles nya Baldrar. Så vitt vi vet handlar nummer ett nästa år om Konsten och samhället och är tänkt att nå era brevlådor den femtonde mars. Nummer två är ett temanummer om Makten, maten och jordbruket och an­länder veckan för midsommar. Under tiden hoppas vi att detta års fjärde Balder blir väl läst av er, att ni hjälper oss hitta nya läsare – se kortet längre fram – och att Julen och det nya året blir fyllt av värme och överraskningar för er alla!

M.A.

Innehållsförteckning 4/2011