Balder 4/2015

Balder 4/2015

Balder 4/2015

I vanliga fall när man ger ut en tidskrift så fokuserar man på en målgrupp och anpassar sig efter den, försöker få den att känna igen sig. Det har Balder aldrig gjort. Jag vill att olika sorters människor ska känna sig hemma i Balder och på samma gång möta människor och aspekter på livet som lyfter blicken över den egna horisonten. Att just inte ha en bestämd målgrupp är kännetecknande för Balder. Dessutom har inte Balder några ägare som bestämmer vad vi ska skriva eller inte skriva om, den är en fristående tidskrift.

Sin grundläggande inspiration får Balder av friheten, jämlikheten och solidariteten. Hur kan kulturen få sin frihet och självklara plats i människors liv? När ska vi inse att de mänskliga rättigheterna avser alla människor? Hur kan ekonomin befrias ur sitt enögda och närmast kriminella slöseri för att istället börja bygga på omsorg och samarbete? För att i någon mån bidra till detta så är gränsöverskridandet en del av Balders sätt att arbeta.« Så säger Balders redaktör, dvs. undertecknad, i ett av samtalen i denna Balder.

[pullquote]Det tar tid att läsa Balder, jag tror inte att det är en nackdel. [/pullquote]Poetiska samtal på djupaste allvar

Också i det här numret är samtalet och reflexionen den gemensamma nämnaren. Om man så vill börjar det i poeten Nina Södergrens dikter, de hon skrev och skickade till Balder bara ett par veckor innan hon gick bort den 23 oktober i år, nittio år gammal, läs dem på sidan sjutton, direkt efter samtalet om det andliga mellan Erik Schüldt och Carl Erik Weyden. Deras samtal, prövande och sökande, kan verka som ett motgift mot de enkla lösningarna.

Det tar tid att läsa Balder, jag tror inte att det är en nackdel. Tack alla ni fotografer, konstnärer och skribenter som ger oss tid till eftertanke och nyfikenhet. Läs Linnéa Wigforss Tibblings text om Stefan Zweig och inre frihet, Alexandra Kronqvist om Eva Langes konstnärsskap: »Poetiska lekar på djupaste allvar«. Läs vad John Swedenmark säger om de olydiga, hör Marina Staghs samtal med Hassan Blasim och lyssna på vad Johan Andersson på Matbygget i Järna säger om att använda de bästa råvarorna och betala vad de är värda: »Om man säger hur man jobbar, då måste man göra så, man kan inte bara göra det lite grand eller ibland. Annars blir vi lite halv- dana, ljuger för oss själva. Vi måste ta det på allvar.«

Delandets ekonomi

I samtalet med Karin Bradley om delandets ekonomi talar vi om möjligheten att utveckla ett utopiskt tänkande, som ett verktyg för att kunna föreställa sig en annan framtid än den som nu verkar vara på väg. Hur skulle det kunna se ut istället? Hon säger att det råder en akut brist på den typen av föreställningar, att akademin är så tränad i det kritiska tänkandet. Apropå att vårt nuvarande ekonomiska system i så hög grad bygger på konkurrens och misstro, så pekar hon på en annan mänsklig förmåga:

»Ingången i delandets ekonomi är att du litar på den andra människan, du tror att hon vill dig väl. Om du har tillit till andra människor så blir det så mycket enklare att låna ut din lägenhet eller gräsklippare. Tilliten är en så sympatisk grundinställning, dessutom är den ju självförstärkande, den påverkar andra i samma riktning.«

Ett helt år med Balder? Vilken bra julklapp!

Nästa år höjs priset på en Balderprenumeration med trettio kronor, från 290 till 320 kr, vi hoppas på er förståelse för detta. För nya prenumeranter höjs summan från 220 till 250 kr. Men om man vill ge bort en prenumeration på Balder – vilket vi hoppas att många av passar på att göra nu – så är priset ännu bara 220 kr. Läs mer på sidan 55 om hur enkelt det är!

Bästa läsare och prenumeranter, tack för att ni följt Balder under 2015, tack för att ni fortsätter prenumerera, det är helt avgörande för att det ska komma fler Baldrar! Vi ses igen den tionde mars nästa år, då kommer nr 1/2016. Nu önskar vi er God Jul och Gott Nytt År!

m.a.

Innehållsförteckning 4/2015

De olydiga john swedenmark 6
Någon ser dig gunilla kindstrand 8
Om det andliga Samtal mellan Eric Schüldt och Carl van der Weyden ellinor andersson 11
Två dikter nina södergren 17
I glädjens tecken Nina Södergren in memoriam lennart sjögren 19
Skulpturer eva lange 20–21, 22, 25, 26–27, 35, 67
Poetiska lekar på djupaste allvar Om Eva Langes skulpturer alexandra kronqvist 23
Berättelsen kommer först Samtal med Hassan Blasim marina stagh 29
Footprints i november toby ibbotson 33
Delandets ekonomi Samtal med Karin Bradley mats ahlberg 37
Inre frihet linnéa wigforss tibbling 43
Bristen lina ekdahl 45
Balder, redaktören och framtiden Samtal med Mats Ahlberg e. andersson, å. magnusson, s. tolis 49
Just den här dagens dikt Ankomst (akvarell) sofia tolis 56-57
Matbygget i Järna Samtal med Karin Spörndly och Johan Andersson mats ahlberg 59
Nibbles nya ladugård Fotografier christian ferm 64-65
Faust och Himlaspelet Brev till Balder sylvia hvistendahl manners 66
Medarbetare 68