Balder 3/2013

Blader nummer 3 2013

Balder nummer 3 2013Mistluren ylar alldeles för tidigt i den täta morgondimman. En stund senare kan man se skymten av Finlandsbåten, dimman ligger kvar över vattnet men Kaknästornet lyser solen.

Daggen i den varma septembernatten förvandlades till dimma över Stockholms inlopp och till täta droppar över taken, många nog att det porlar i stuprören. När jag lämnade skolan i Källbergsbo i förra veckan gjorde ladusvalorna och tranorna sensommarens sista flygturer genom den lilla dalgången. I flera veckor hade jag lagt märke till ögontrösten som växer nere vid grinden. Tänkt att av den bilden skulle man kunna göra en innehållsrik essä. Varför blomman heter just så, om den har medicinska egenskaper och om vårt behov av tröst.

Påbörja rörelsen

Någon frågade om nästa nummer av Balder, vad ska det handla om? Jag dröjer med svaret och tänker på alla dem som är med i numret, som när texten från Åsa Magnusson dök upp, när hon till exempel skriver så här: »Någon behöver gripa handen och påbörja rörelsen. Någon behöver komma med en bok om kvällen och lägga den vid huvudgärden. Så småningom börjar vi orientera oss mellan världar och inser att det mesta är möjligt.« Kanske var det då, eller när Arne Johnssons essä anlände, den om Urban Anderssons poesi? Man kan inte få en aning om kulturens betydelse genom att skriva näsan full. Kulturen vill att vi går omvägar innan vi kommer fram. »Man måste ge av sig själv och av sin tid i mötet med ett konstverk för att uppfatta dess fulländning.« Så skriver John
Swedenmark i sin text om en bok av Hans-Georg Gadamer.

[pullquote] Men hur väcker man sina medmänniskors, sina läsares uppmärksamhet för kulturens hemlighetsfullhet, dess styrka?[/pullquote]

Motstånd

Jag svarar att vi frågat oss varför kulturen är så ringaktad, varför det snålas med den, varför man ställer samma krav på den som på ett företag, att den ska gå ihop och sälja sig? Varför man inte längre ser det som självklart att kulturen behöver frihetsutrymme? Så här som jag precis i detta nu börjar fråga och domdera, det är förstås också en viktig väg. Men hur väcker man sina medmänniskors, sina läsares uppmärksamhet för kulturens hemlighetsfullhet, dess styrka? Elisabeth Rynell säger i vårt samtal med henne att hon ibland känner det som om hon tillhör en hemlig motståndsrörelse, som ägnar sig åt att utforska människan, förundras och leta. Leta efter henne.

Höstens bilder

Ingen Balder utan bilder. Vilken förtjusning Elias Österbergs omslagsbild väckte i oss, den igenväxta och avstängda vattenposten, där man en gång i tiden kunde dricka sig otörstig efter en lång promenad. Tack för den och de andra höstbilderna i denna Balder. Tack alla ni andra som skrivit om de fem författarna som kommer till årets Bokens dag i Ytterjärna kulturhus, lördag 5 oktober kl 15–18. Alldeles på slutet fick vi poeten Ola Juléns dikter och Sofia Tolis minnesord till Ola. Som ännu en hälsning till Ola Julén och tack till Sofia tänker jag på orden av Rainer Maria Rilke i slutet av denna Balder: »Jag lär mig se. Jag vet inte vad det beror på, allting går djupare in i mig och stannar inte på den plats där det annars alltid upphörde. Jag har ett inre, som jag inte visste om. Allt går nu dit in. Jag vet inte, vad som händer där.«

Känsla för kor och kommande baldrar

Det har nog inte undgått er att Balders förlag har givit ut en bok om kor, Känsla för kor av den schweiziske bonden Martin Ott. Läs gärna citaten ur några recensioner på sidan 66. Om du inte redan har boken så beställ den gärna direkt från förlaget. Boken
är också väldigt lämpad att ge bort i present till grannar, vänner och kollegor. Det är ett väldigt fint sätt att stödja Balder och samtidigt få fler människor att förstå vilket fantastiskt djur kon är.

Nästa nummer av Balder kommer den 10 december, allt väl till dess.

 

Innehåll Balder 3/2013

– Fotografier, elias österberg , 2, 5, 6, 9, 16 –17, 21, 41, 45
– Postrar, göta svensson, 51, 62, 65
– Att inte tynga jorden, åsa magnusson, 7
– Det finns en hemlig motståndsrörelse. Samtal med Elisabeth Rynell, mats ahlberg, 11
– En kärlekshandling. Om Caroline Nylanders roman Du satt på Karlavagnen, anna-karin palm, 19
– Om det fula, Ur Skrivandets sinnem elisabeth rynell, 22
– Glöm inte att jag såg på dig. Om Urban Anderssons diktsamling Den andra natten, arne johnsson, 27
– Fyra dikter- Ur Den andra natten, urban andersson, 30
– En absolut närvaro
– Om Hanna Nordenshöks roman Det vita huset i Simpang, åsa magnusson, 33
– En nyckel till 1900-talets konst. Om Hans-Georg Gadamer, john swedenmark, 39
– Nyanser i den stora Urberättelsen. Om Marie Lundquists roman Så länge jag kan minnas har jag varit ensam, åsa magnusson, 43
– En fika med Ninne (1)-/. Samtal med Ninne Olsson, ellinor andersson, 47
– Tio sidor ur Orissa, ola julén, 52
– Till minne av poeten Ola Julén, sofia tolis, 53
– Man måste våga skilja mellan konst och pyssel. Samtal med Göta Svensson i Tallåsen, mats ahlberg, 55
– Lära sig se. 63
– omslag, Foto framsida: Elias Österberg. Insidor: postrar av Göta Svensson

+ posts