Balder 3/2014

Omslag Balder 3 2014

En tidskrift som Balder spelar inte på det kulturella mittfältet. Med sitt ekologiska medborgarperspektiv och sitt milda tilltal tar den ut andra riktningar än de gängse och berikar det offentliga samtalet. Ja, fördjupar och förskönar det vågar den säga som tar del av sommarnumret. (—) Havstemat skall, ser jag, följas av ett höstnummer om ›den bortklemade kapitalismen‹. Bortvänd är han inte Balder.«

tomas forser, gp 28 juli 2014

Myten om penningbristen

Ett sympatiskt vrimmel av röster och bilder ger oss i denna Balder en som vi hoppas vidgad bild av vad ekonomi är och vad den skulle kunna vara, från Chaplin på omslagets framsida, fångad av Ellinor Andersson. Vidare över Lars Hermanssons och den italienske juridikprofessorn Ugo Matteis inspirerande texter om samhällets gemensamma nyttigheter. Till Gunilla Kindstrands essä om en medievärld i gungning och Göran Rosenbergs blick i backspegeln på den snöda vinstens segertåg i välfärden. Lyssna på sam-talet med Randi Mossige-Norheim om människor som hamnat i utkanten. Den finlandssvenske filosofen Nicolai Enckell skriver om bluffen beträffande bristen på pengar och föreslår »att man borde införa några kurser om vårt penningsystem i gymnasieskolan: »Då skulle en hel del av det som i dag sägs i den ekonomiskt politiska diskussionen förbli osagt, och det vore till gagn för alla.«

[pullquote]berättar han om hur Brotorget såldes av kommunen för en spottstyver[/pullquote]

Torget som försvann

Fem dagar innan denna Balder ska fara till tryckeriet hör jag på reprisen av »Torget som försvann«, en radiodokumentär om turerna kring Brotorget i Bollnäs. Då inser jag att frågan som författaren Thomas Tidholm ställer i programmet: Kan man sälja ett torg? är precis vad denna balder egentligen handlar om. På kvällen ringer jag honom, han är på väg för att titta på moln: Det är så ovanligt fina moln idag, de nästan vilar på träden. Man ska aldrig underskatta människor som uppskattar att se på molnen. Stående där vid sin cykel i landskapet utanför Arbrå berättar han om hur Brotorget såldes av kommunen för en spottstyver mot löfte om en framtida galleria. Det var för sju år sedan, läs vad som hände sen i Thomas Tidholms artikel på sidan 19, sorgligt, absurt och mycket lärorikt.

Alltings mått ?

Vi frågade Alf Hornborg, professor i humanekologi, vilken den största bristen är i dagens globala ekonomi? Han svarade så här: »Att allting är utbytbart på samma marknad. ›Allmänsyftespengar‹ utgår ifrån att det bara finns en sorts värden. Coca-Cola, regnskogar, bostadsrätter, bloddonationer, kärnvapen, narkotika, leksaker, noshörningar, åkermark, bensin, människoliv, datorer, bröd – allting antas kunna värderas i pengar.« Han säger också att en hållbar och och rättvis framtida ekonomi kräver att vi har skilda marknader (och valutor) för lokal basförsörjning respektive global kommunikation. Men hur kommer man loss från alla dessa ekonomiska förenklingar och förblindelser?

I nästa nummer

Det är ingen enkel fråga, därför tar vi upp temat ekonomi också i nästa nummer, men förhoppningsvis på ett balderskt oväntat vis. Julnumret utkommer den 5 december, till dess önskar vi att årets höstbalder också väcker er lust att möta författarna som kommer till Balders Bokens dag i Fisksätra den 13 september. Som ett ord på vägen i höst vill vi rekommendera texten om växternas underjordiska samarbete på sidan 67 i denna Balder: »På jorden råder kapitalism, men under jorden råder ett socialt nätverk.«

m.a.

Innehållsförteckning

Mitt eller vårt Om Ugo Matteis Beni Communi, un manifesto – Lars Hermansson, 7
Gemensamma nyttigheter – ett manifest – Ugo Mattei, 11
Kan man sälja ett torg? – Thomas Tidholm 19
Vinst och välfärd – Göran Rosenberg 23
Den skapande förstörelsen Gunilla Kindstrand 27
»Där varje ord är en insydd ros« Om Sara Stridsbergs roman Beckomberga – Ode till min familj – Åsa Magnusson 31
Besvärliga människorSamtal med Randi Mossige-Norheim – Mats Ahlberg 35
Omnibus – John Swedenmark 41
Slut som början Om Elin Boardys roman Mary Jones historia –
Ellinor Andersson 39
Vad är pengar? – Åsa Magnusson 47
Medarbetare 48
Baumols sjuka och myten om penningbristen nicolai enckell
Homo Migrans • 55
Om Erik de la Regueras Gränsbrytarna – den globala migrationen och nationalismens murar – Peter Fröberg Idling 55
Hur hamnade du här Om Theodor Kallifatides roman Med sina läppars svalka – Åsa Tolgraven 59
Samtal Sofia Tolis – 63
Vad susar träden? – Burkhard Strassman 67
Hunger och längtan Om Andrea Lundgrens roman Glupahungern –
Anna-Karin Palm 71
I det omvända perspektivet Om Joar Tibergs Fåglar i fält – Gerry Fjellberg 74

Balder. Nr 3 2014
Omslag: fotografi av Ellinor Andersson
Sidan 2: Piazza Amfiteatro, Lucca. Foto: Wikimedia Commons/Graeme Maclean

+ posts