Balder 4/2022

Innehållsförteckning

Vi tar skydd under granen tills allt blir bra igen, Skulptur, Jini Hedblom. 5

Här minns marken mina människors steg, Pia Mariana Raattamaa Visén, 7

Rapsodi över minnet, Magnus Halldin, 11

Tre dikter, Krister Gustavsson, 17

Det var som att hitta hem, Eleonor Johansson, 17

I Rikets tjänst – Prolog, Kerstin Wixe, 29

Minneserfarenheter, Några reflexioner utifrån, Maja Hagermans Minnesbrunnen, Ulf Eriksson, 37

Tystnadens sol, Om Göran Sonnevis, För vem talar jag framtidens språk, Leif Holmstrand, 41

Rosenthaler Straße, Helga Krook, 45

Ihågkom oss till liv, Marianne Steinsaphir, 49

Dagen som inte fanns, Randi Mossige Norheim, 51

Minne och medvetande, Samtal med Pontus Wasling, läkare och minnesforskare, Mats Ahlberg, 55

Dr Alzheimer och minnet, Lars Ragnar Forsberg, 58

Till minne av Kåre Henriksson, 62

Medarbetare, 64

Omslagsbild: Eleonor Johansson.

Balder nr 4 2022 • Nr 166 sedan starten