Balder 4/2012


Jag har inte fått berättelserna därför att
jag inte fått språket. Jag har inte fått det språkets särskilda
sätt att komma till poängen. Jag har inte fått det språkets särskilda
ordspråk. Jag har inte fått det språkets särskilda
åtbörder. Jag har inte fått det språkets särskilda
tystnad. Jag har inte fått det språket som jag är
avlad på. Jag har inte fått min moders mål.
Länken bakåt. Jag saknar den. Och det
kan jag tala om, gott folk, är inte
en saknad som bleknar med åren. Tvärtom,
den växer.

KATARINA KIERI

(ur en debattartikel om hemspråksundervisning i dn hösten 2008)

Allting började en sensommareftermiddag på södra Öland. Den sena lunchen var framdukad i lä bakom en vresig gran. När vi satt oss föll förstås de första regndropparna, bordsduken reste sig och i motvind skyndade vi in i köket med tallrikarna i händerna. Hur det nu kom sig så berättade då den finlandssvenske konstnären och filosofen Göran Torrkulla hur det var förr. Då hans mamma sa att om du ser någon som ramlat, då ska du hjälpa henne upp. Att det nu är en annan tid. Att man snarare får rådet att se upp för de som befinner sig sittande på trottoaren. »Kan du skriva något om det, om rättighetens samband med skyldigheten ?« Det kunde han. Vi frågade fler och www.sildenafilcitrateotc.com/ så många att det inte finns plats att tacka er var och en, men stort tack till er alla !

Tystnaden och lyssnandet

En bekant gladde sig så när han fick byta arbetet i Naturskyddsföreningen mot en framskjuten plats i näringslivet. Hur mycket fortare allt kunde ske, så många sega diskussioner som kunde undvikas, så mycket mer som kunde beslutas och bli till. Det är demokratins avigsida, att man måste lyssna till fler än sig själv. Eller naturligtvis själva hemligheten och styrkan, att den är tänkt som en plats att öva sitt lyssnande, lägga märke till den andre, ta hänsyn till henne, själv bli lagd märke till. En god vän från förr brukade säga att när människan börjar utveckla förmågan till intresse för andra, då kommer världen förändras i långt mycket större omfattning än vad den gjort på grund av industrialism och teknik.

Balders läsare

När du får denna årets fjärde Balder återstår ännu drygt två veckor till julafton. På så sätt hinner du göra en första skummande genomläsning av demokratibaldern och tänka tanken att kanske kunde jag ge bort en prenumeration på Balder? Eller rentav två? Och samtidigt ge själva Balder ett handtag. Om det är så du tänker, fyll då i och posta det bifogade kortet. Så skickar vi en hälsning från dig tillsammans med detta nummer fyra, som de nya prenumeranterna får i bonus till jul!

Förutom Balders tack till alla er som följt oss i år och som nu i dagarna i så glädjande omfattning förnyar era prenumerationer, så vill vi passa på att tacka Anders Weidar för den fina layouten och Tommy Jansson för utvecklandet av Balders hemsida:  www.baldersforlag.se. Vi vill också

tacka Alexandra Kronqvist, Anna Sjöstrand och Toby Ibbotson för er tid i Balders redaktionsråd och samtidigt hälsa de två nya i rådet välkomna: konstnären och poeten Sofia Tolis och läkaren Stefano Selvani. Balder önskar er alla en god julvila och ett gott nytt år 2013!