Balder 3/2022

Balder 3 2022

Balder 3 2022

Kommentar

»Vid kvällens dunkla lampsken ska vi välkomna främlingen / på skilda tungor språkar vi till gryning / med orden sår vi frön av fred att gro morgon / Ukraina ett inferno / lagt i ruiner av bombernas vita fosfor / må hon bli ett land av blommor / med det lilla vardagliga / skapas det stora / freden«.

Så slutar en av dikterna i den nyutkomna Dikter – En antologi för Ukraina, Karin Brygger & Helga Krook (red.) Bokförlaget Korpen.

Frön av fred

Med ett krig så nära och så fasansfullt som det i Ukraina är det lätt att förtvivla och tappa hoppet. Därför är det så inspirerande med en bok som denna, orden och poesin lyfter blicken:

»Dikten har i alla tider kunnat tradera motstånd och medmänsklighet. Den kan vara en öppen, sårbar plats där man kan andas, mötas. En fri dikt är i sig själv ett försvar för det fria ordet. Detta är några av tankarna bakom det upprop som vi två poeter och redaktörer för denna bok skickade ut på fjärde dagen av Rysslands folkrättsvidriga krig mot Ukraina. Med denna antologi visar 102 poeter och översättare på många olika språk sitt stöd till det ukrainska
folket.«

Försent?

Också på en kulturtidskrift tänker man ju att den ska kunna vara med och förändra världen. Att någon visar ett nummer för någon annan i ledande ställning och att denne inte kan glömma vad som stod i tidskriften. Kanske det där numret vi funderade på i vintras, med temat Sakta in, skulle ha kunnat förändra hela valrörelsen. (En valrörelse som märkligt nog knappt vidrör de klimatförändringar vi nu är mitt uppe i.) Under tiden förändrades temat till En annan berättelse, den Balder ni nu håller i handen. Den anländer till prenumeranterna två dagar före valet, det är nog lite som att kasta jästen efter degen.

En annan berättelse

Som ni kanske vet har Balder sina lokaler i den före detta Strömbackagården i norra Hälsingland. Här är gott om plats, det finns en stor sal och en scen, man kan ordna möten, musik, utställningar och författarkvällar. Just nu har jag lagt ut det nya numrets alla sidor på två långa bord av björk. Texter, bilder, porträtt och poesi kring temat En annan berättelse. Jag går längs borden och läser alla rubrikerna, högt för mig själv, några av dem låter så här: »Inför mig själv tycks jag vara förklädd«, »Sanningen gör oss fria«, »Den medikaliserade psykiatrin behöver en social dimension« och »Vänta inte med att dansa«.

Det är ett äventyr och en glädje

Tack alla ni som skrivit texterna i denna Balder, tack för bilderna. Det är ett av de allra bästa numren av Balder som vi har satt ihop tillsammans, så är det. Då är det särskilt viktigt att ni som läser och prenumererar berättar för era vänner att Balder finns, att den är värd att prenumerera på. Kom ihåg att förnya era prenumerationer och ge gärna bort en prenumeration i present, det är ni som kan hjälpa oss att hålla tidskriften levande, tänk gärna på det.

Balder i Umeå

Några veckor innan Balder nr 2/22, tema Träd, var klar fick vi en idé: tänk om vi skulle pröva att ha en Balder-release någon helt annanstans i landet, tänk om vi skulle fråga Bokkafé Pilgatan i Umeå?

»Javisst, det går bra det«, svarade Annika Edlund på Pilgatan. Och fortsatte: »Om ni har tänkt be Hagabröd att göra snittar så kanske Olof kan komma och spela med sitt band, Charlies Bakery.«
Jag ringde Olof Wikström på bageriet, (det var knappt fyrtio år sedan vi hörde av varandra): »Javisst svarade han, vilken dag?« Det var den 14 juni och det blev en riktigt fin kväll på Pilgatan, med strålande jazzmusik, nytryckta Baldrar, fenomenala snittar och vänliga människor, tack!

Nästa nummer av Balder anländer andra veckan i december, allt väl tills dess!

M.A.

Innehållsförteckning

En myriad av berättelser, Maria Küchen, 7

Sanningen gör oss fria – Samtal med Ulla-Maria Andersson, Mats Ahlberg, 11
m at s a h l b e rg

Om främmande ord och om försenade – Jila Mossaeds senaste diktsamling, Marie Lundquist, 19

Ensam levde jag på stora djup, Alexandra Kronquist, 23

Den medikaliserade psykiatrin behöver en social dimension, Clarence Craaford, 27

Poesi på Öland – Föredrag i Lennart Sjögrens lada 2 juli 2022, Erik Bergqvist, 30

»Vänta inte med att dansa« – Samtal med Emma Härdelin, Anna Sjöstrand, 33

»Livet vart ju annorlunda«, Max Hebert, 39

»Inför mig själv tycks jag förklädd« – Om Kristian Lundberg 1966–2022, Åsa Magnusson, 43

»Klangen av bönen« – Om psalmer, John Swedenmark

Något om en försvunnen målning, Birgitta Lillpers, 51

Att vårda – En väg till större mänsklighet, Lisbeth Sachs, 57

Head of the Medical Student, Pablo Picasso 60

Åpplen och musik – Samtal med Sareidah Hildebrand och Joakim Lundström, Mats Ahlberg, 65

Medarbetare, 70

Omslagsbild
Dellensjöarna svarar när Emma Härdelin spelar i sommarkvällen. Foto: Lisa Björner.