Balder 2/2018

Balder 2/2018

Kommentar

Den halvfärdiga himlen

Modlösheten avbryter sitt lopp.
Ångesten avbryter sitt lopp.
Gamen avbryter sin flykt.

Det ivriga ljuset rinner fram,
även spökena tar sig en klunk.

Och våra målningar kommer i dagen,
våra istidsateljéers röda djur.

Allting börjar se sig omkring.
Vi går i solen hundratals.

Var människa en halvöppen dörr
som leder till ett rum för alla.

Tomas Tranströmer

(Ur diktsamlingen Den halvfärdiga himlen, 1962)

Sammanhang & Förbindelser

Under några år för sisådär tiofemton år sedan läste jag i Tomas Tranströmers Samlade dikter så gott som varje dag, av lite olika skäl. Årets sommarbalder har temat Sammanhang & Förbindelser. Hur hänger saker ihop, vilken betydelse har egentligen poesi, hur påverkas en myrstack i en skogsglänta av om där finns ljus eller inte? Och om man går på samma gamla väg år efter år, vad gör det med en och vägen? Alla sexton texter i denna Balder har med den här saken att göra, riktigt hur får man kanske upptäcka på egenhand.

En ömtålig balans

Som en länk till numret om Vänskap finns här Birgit Munkhammars introduktion till den mångåriga brevväxlingen mellan Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund, vilken ynnest att få läsa deras brev, man är med dem där de är, var för sig, i Paris, Berlin, Boden, Stockholm eller på ett pensionat i Skåne och erfar vänskapens ömtåliga balans. En helt annan vänskap berättar Sven Teglund om i sina akvareller av mamma Siri Johanssons dukar och dagboksanteckningar, hennes nästan dagliga samtal med Jesus.

Byminne och landskapsminne

Välkomna till denna Balders pärlor, från Ingela Strandbergs text om byminne och landskapsminne, Åsa Magnussons samtal med Andris Fågelviskare, Toby Ibbotsons Avbön, Kelvin Ekelands djupa kunskaper om Mångfaldens utmarker, dubbelläsningen av Nya Norrland, via Sven-Eric Liedmans text om individualitet och gemenskap till Ellinor Andersson om Mirja Unges Jag går och lever. Eva Runefeldt skriver om vårt samröre med dem som inte längre är riktigt här. Kate Larson avslutar den här sommarens Balder med sin dikt »Magritte i rymden«.

Balders förbindelser

Vi hoppas att läsningen stärker er lust och uppmärksamhet, att ni denna sommar får syn på fåglar och blommor som förr gått er förbi, att ni vilar när ni kan, bjuder grannarna på glass, avstår ett och annat men tar vara på vår nytryckta folder som följer med detta nummer, ger den till någon i er närhet. Och när ni går på kalas eller visit – ta med både blommor och Balder i present, vi tror att just det här numret passar särskilt väl. En ny prenumeration kostar bara 250 kr, det är inte mycket, i synnerhet som man får det här numret i bonus, gratis! Höstens Balder anländer torsdag 6 september, nu önskar vi er en vaken och vacker sommar!

M.A.

Innehållsförteckning

Balder. Nr 2 2018

Örnen flyger inte, Ingela Strandberg 7
Mångfaldens utmarker – Samtal med Kelvin Ekeland, Mats Ahlberg 11
Den gamla vägen, Ellen Mattson 16
Att hitta sin plats i ekosystemet – Intervju med Andris Fågelviskare, Åsa Magnusson 19
Avbön, Toby Ibbotson 23
Klimatutmaningen – Om Staffan Laestadius bok Klimatet och omställningen, Gunnar Rundgren 27
Mycket står på spel – Krönika, Marianne Steinsaphir 29
Mors virkade dukar – Akvareller och dagboksblad, Sven Teglund 30
Var uppstår Sveriges välstånd och vart tar det vägen? – Dubbelläsning: Nya Norrland, Åsa Lind 39
Mats vandring i Barndomsland – En skarpladdad skjutjärnstecknare i samtidsmörkret Dubbelläsning: Nya Norrland, Knut Larsson 40
Individualitet och gemenskap, Sven-Erik Liedman 45
En ömtålig balans Brevväxlingen mellan Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund, Birgit Munkhammar 50
Utkanten som existentiell plats – Om Mirja Unges roman Jag går och lever, Ellinor Andersson 61
Ett samröre, Eva Runefelt 65
Magritte i rymden, Kate Larson 68

Omslag
Akvarell av Sven Teglund.