Balder 3/2020

Balder nummer 3 2020

Balder nummer 3 2020

Kommentar

Hur kan det komma sig att vi sitter så fast? Under de senaste trettio åren har det blivit allt tydligare att den kapitalistiska modellen inte fungerar, människor mår allt sämre och planeten råmar av smärta. Ändå växer sig kapitalismen allt starkare och sätter sin prägel på allt fler samhällsområden. Varför finns det inga nya visioner som vågar utmana, som förmår visa att girigheten inte duger som den grundläggande dygden? Hur många fler klimatkatastrofer och pandemier behövs innan vi verkligen besinnar oss?

Efter kapitalismen

När vi började planera det här numret märkte vi efter ett tag att det kändes så upplyftande att utgå från att det finns ett efter, att det måste finnas en tid efter kapitalismen. Naturligtvis kommer inte den tiden inom kort, det kommer än svårare tider än den vi nu befinner oss i, men den kommer. Om vi inte talar
om vad som kommer efter, om vi inte övar oss i att se bortom kapitalismen, föreställer oss hur det kommer att se ut, hur samarbetet mellan människor och mellan oss och resten av den levande världen kan te sig, då lär vi få vänta på förvandlingen.

Hur kan det gå till?

Femton skribenter, poeter och fotografer har tagit sig an Balders fråga, vissa mer indirekt.

John Swedenmark:

»Men känslan är sann: den att leva under ett förfrämligande system, att utsugas till kropp och själ oavsett position i samhället. Den personliga frigörelsen är möjlig men varifrån ska den proklamation komma som skickar ut alla på den resan vare sig de vill eller inte?«

Tvångsmässigt sökande efter njutning

Så här skriver Cecilia Sjöholm i sin artikel: »Detta tvångsmässiga sökande efter njutning bygger på två typer av föreställningar. Den första föreställningen är kanske mer en vanföreställning: någon gång ska njutningen komma. Men njutningen kommer inte i framtiden. Den kommer aldrig, inte så som vi tror att den ska komma. Den kapitalistiska tidsideologi som skjuter allt på framtiden härrör istället ur en oförmåga att finna nuet.«

[pullquote]bara på Kungsholmen i Stockholm finns det 159 olika leverantörer av hemtjänster[/pullquote]159 olika leverantörer

Stefan de Vylder: »Kapitalismen har ätit sig in också i de offentligt finansierade verksamheterna, genom New Public Management. Man leker lite marknad inom skola, vård och äldreomsorg, med fullkomligt förödande konsekvenser. Vet du, bara på Kungsholmen i Stockholm finns det 159 olika leverantörer av hemtjänster. Där ska de gamla som behöver hemtjänst sitta och googla och försöka förstå vilken av dem som är bäst. Det
leks marknad på områden där kunden är helt chanslös.«

Omsorg och uppmärksamhet

Det var tre korta glimtar ur numret, det är fyllt av så mycket mer, ett särskilt tack till Karin Ducander och Moa Karlberg för bilderna i numret. Tack till er som skrivit texterna, de hjälper oss att öva vår omsorg och uppmärksamhet, ger oss lust att tänka den där tanken allt oftare: visst kommer det en tid när kapitalismen mist sitt grepp om planeten och dess invånare.

Och tack till er, ni Balders läsare, roligt att ni fortsätter prenumerera. Årets fjärde Balder anländer torsdag den 10 december, allt väl tills dess, ta vara på hösten och människorna ni möter.

M.A.

Balder 3/2020

Krossa kapitalismen? John Swedenmark, s.6

Fotografier, Patrik Qvist, s.8-11

Right here, right now: efter kapitalismen, Cecilia Sjöholm, s.9

Himlen är vid och tyst, Marianne Steinsaphir, s.13

Världen efter kapitalismen, Göran Greider, s. 15

Nio fotografier, Moa Karlberg, s.18-27

Livets mysterium – Samtal med Moa Parkman, Mats Ahlberg, s.29

Välsignat eremitliv. En lovsång till skärgården – loggbok med fotografier, Karin Ducander, s.35

Att överleva – Anteckningar kring en läsning av Jaques Tassins Tänk som ett träd, Arne Johnson, s.43

Minns ni Kårböle? Samtal med Stefan de Vylder, Mats Ahlberg, s.47

Upplevelsen av att ha friheten att välja. Om Ewa Illuoz bok Därför tar kärleken slut – de negativa relationernas sociologi, Åsa Magnusson, s. 53

Lyckan och olyckan är grannar – Samtal med Dan Stiwne, Linnéa Wigforss Tibbling, s.53

Det enkla är det svåra – Ett exempel för framtidens arkitektur. Lisa Daram, s. 60

En meningsfull skola , Eva-Lotta Hultén, s.63

Dikter ur Jordlöparens bok, Thomas Tidholm, s.66

+ posts