Balder 1/2019

Balder 1/2019

Balder 1/2019

Kommentar

Vi skulle aldrig introducera ett nytt läkemedel utan att först ha prövat det i forskningsstudier. Men när det kommer till barns lärande introducerar vi ny teknik utan vidare. Digitaliseringar av skolan riskerar att leda till nya kunskapsras.« Den som formulerar sig så är Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, i en oroväckande läsvärd artikel i Svenska Dagbladet den 23 februari i år. Jag kommer att tänka på en intervju med en annan professor, Töres Theorell, läkare och stressforskare som i årtionden forskat och visat på kulturens och i synnerhet musikens betydelse för hälsan och förmågan att lära. Samtalet ingår i Balders nummer om musik (1/2017) och en av frågorna vi ställde var denna: »Hur ser kommunikationen ut mellan er som forskar och politikerna, de som skulle kunna ta tillvara på er forskning? Ringer de till dig och frågar: Töres, hur ser du på den här situationen, kan du hjälpa oss?« »Det gör de absolut inte.«

Faktaresistens

[pullquote]Det finns en påtaglig faktaresistens hos dem som bestämmer över skolans inriktning.[/pullquote]Det finns en påtaglig faktaresistens hos dem som bestämmer över skolans inriktning. Är det förtjusning eller rädsla som gjort dem så behjälpliga när det gäller digitaliseringen av skolan och numera också förskolan? Det är naturligtvis viktigt att barnen lär sig att hantera den nya tekniken, men var är balansen? Många av oss har noterat att topparna i de företag som utvecklar och förser världen med den nya tekniken, själva är ytterst restriktiva när det gäller »digitaliseringen« av sina egna barn. Hur kan det komma sig, har de missat något? Eller vi?

Om barndomen i Balder

»Barn har en otrolig nyfikenhet som dessutom är parad med fantasi, de ser möjligheter. Det behövs så lite för att de ur minsta sak kan se så mycket. Så många saker är möjliga, och ofta på ett friskare sätt än när man blivit äldre. Som om barn ser öppningar åt olika håll, det är jättefint. Många barn kan ju berätta om vad de tänker, gör och ser, det är väldigt roligt att dras in i det där, få vara med om det.« Så säger Ulf Boethius, professor emeritus i barnlitteratur, i samtalet med honom i detta nummer av Balder.

Den här barndomsbaldern har tillkommit i samarbete med AnnaKarin Palm, Alexandra Kronqvist och Åsa Tolgraven, ett särskilt tack till er! Och till de tolv barnen som svarat på Balders frågor, och till de sju barnen vi träffade på Barnkulturcentrum i Nyköping. Andra viktiga medverkande i den här baldern är Ewa Stackelberg, Manne af Klintberg, Lisbeth Sommarström, Julia Wagner, Åsa Lind, Ruhi Tyson, Vendela Fredricson, Marianne Steinsaphir, Rolf Wohlin, Katarina Axelsson och Knutte Wester.

Vem kan man lita på?

»Det som verkligen är svårt, det är att inte förstå de vuxna på det här andra planet. När de inte är sanna eller uppriktiga, när de säger en sak och menar något annat. När vi ser i deras ögon att de är arga, men säger att de inte är det, eller tvärtom. Det är lögnen eller förtigandet som vi har svårt att uthärda som barn.« Så säger barnboksförfattaren Åsa Lind i samtalet med henne i denna Balder. Kanske är det just det som får oss att vakna till när Greta Thunberg talar med ett sådant allvar? Äntligen någon som inte tvekar att säga som det är.

Ännu en Balder

Solen lyser in på verandan i Strömbacka denna söndag i slutet av februari, snön lämnar taken och sju sorters fåglar vrimlar kring fågelbordet. Vi hoppas ni har glädje av att läsa och bläddra i denna nya Balder, den 151:a sedan starten. Vi hoppas också att ni tänker på att förnya era prenumerationer när vi sänder er brev om den saken, det är viktigt! Och visst känner ni väl någon ni tror skulle vilja prenumerera på Balder? Visa hen denna Balder och berätta hur enkelt och förmånligt det är: nya prenumeranter får det nya numret gratis och dessutom de kommande fyra numren = ett år för bara 250 kr (ord. pris 320 kr). Betala till Balders förlag, bg 954-3992, och ange namn och adress.

Sommarens Balder anländer till er på fredag den 7 juni, allt väl tills dess!

M.A.

Innehållsförteckning

Skulpturer, Knutte Wester, 2, 5, 71, 72

»Vuxna de säckar ju liksom ihop i huvudet« Intervjuer, Tolv barn, 6

Att titta bortom horisonten, Samtal med Åsa Lind, Mats Ahlberg, 12

Fotografier, Porträtt av barn från Nykomsten, Ewa Stackelberg, 17, 28, 29, 46, 47, 68, 69

Parkleken, Manne af Klintberg, 19

Gouache, Katarina Axelsson, 21

Nykomsten Hos barnen i ateljén på Barnkulturcentrum Nyköping, Alexandra Kronqvist, 23

Barndomen och hantverket, Ruhi Tyson, 31

Medarbetare, 36

Två reportage, Cecilia Uddén, 38

Vad är en barndom? Marianne Steinsaphir, 45

Ciceron i barnlitteraturen, Samtal med Ulf Boethius, Mats Ahlberg, 49

Barndom, Rolf Wohlin, 55

Fem dikter,cUr Veronikas häfte och andra dikter, Gennadij Ajgi, 57

Syster och bror från nedre Tjuvasjien, Om Eva Lisina och Gennadij Ajgi, Alexandra Kronqvist, 59

Två prosastycken, Ur Sånger från nedre Tjuvasjien, Eva Lisina, 61

Avbruten, Vendela Fredricson, 65

Pojke med vingar, Om konstnären Knutte Wester, Alexandra Kronqvist, 70