Balder 2/2023

Omslag Balder nummer 2 2023 med en kvinna som står i ett växthus

Omslag Balder nummer 2 2023 med en kvinna som står i ett växthus

Kommentar

”Det levande är inte ett arrangemangav delar som tillsammans bildar enhelhet. Ett levande system, en skog, en äng eller en gård är ett fortlöpande samtal, en surrande kupa av kommunikation mellan och i dess levande interagerande delar. Det behövs ett nytt systembegrepp som betraktar livet som ett relationellt, ömsesidigt lärande sammanhang.”

Martin Fellkvist
Skilleby trädgård

Samvetet och jorden

Så här låter sommarbaldern 2023: Hur vi förlorade vår inre röst / Barnet buret bär den vuxne / Vi tillhörde inte den här jorden / Utmattade – solo, samtal, kör / Hur stjärnor föds / Första veckan i maj / Vi är på väg ut ur livets korridor / Med gårdens bästa för ögonen. Tillsammans formar texterna och bilderna en mosaik, ger oss en bild av läget på jorden. Fint att Cecilia Sjöholms bok Utan samvete? kom ut i våras, den satte oss på spåret när det gäller detta nummer av Balder. Och turen stod oss bi, text efter text dök upp och passade så väl och olika till temat. Tack till alla ni som medverkar!

Apropå kor

I ett nyhetsbrev om sin nyutkomna bok om biodynamisk odling skriver forskaren Artur Granstedt så här: »Stagnationen för det ekologiska jordbruket är oroande. (…) För att stoppa den globala uppvärmningen måste vi återetablera vallodling i växtföljd på all åker. Vi måste både minska utsläppen och genom fotosyntesen binda tillbaka mer kol i marken. För att binda mer kol i marken behövs fleråriga djuprotade vallar med betande kor och andra betesdjur.

Men det är då fråga om kor som äter det de ska äta, gräs och grovfoder, inte spannmål och sojaprotein. Enligt min uppfattning kan vi inte stoppa den globala uppvärmningen utan att förändra hela jordbruket i grunden. (…) Men hur ska världen inse och i tid förverkliga detta?«

Att längta efter kor

Korna på bilden kom till sitt bete utanför byn Skålsvedja i förra veckan. Vi har inte setts sedan i höstas. De lyfter sina huvuden, ser på mig när jag stannar bilen, kliver ur och tar fram mobilkameran. Det är naturligtvis ett väldigt tillbakabildat sätt att umgås med kor och deras blickar förefaller vänligt medlidsamma.

Äldre människor minns när varje gård hade kor, minns hur mjölken smakade, doften av kor. Här och var i landet ordnas ännu att skolklasser får komma ut och träffa kor. Såväl läraren som bonden ser barnens intresse och uppmärksamhet. Varje skola behöver börja samarbeta med en gård, varje by och kvarter knyta kontakt med kor och bönder.

Bildning Fantasi Revolt

– Åtta essäer om pedagogik, så heter Ruhi Tysons bok som just kommit ut på Balders förlag, så här står det om boken i baksidestexten: »Med exempel ur forskning, skönlitteratur och egen praktisk erfarenhet skissar Ruhi Tyson fram en inkluderande skola som gjort upp med den falska motsättningen mellan teoretisk och praktisk kunskap, och där bildning utgör grunden för såväl individens som samhällets utveckling.« Boken finns nu i bokhandeln, på nätet och kan också beställas direkt från förlaget, priset är 200 kr, inklusive frakt. Boken intresserar inte bara lärare utan alla som bryr sig om barn, skola och bildning. Den är en perfekt present i dessa tider.

Bästa läsare

Vi hoppas att sommarbaldern passar era liv just nu och att ni berättar om den för era vänner. Än är det långt till hösten, men ni kan veta om att Balder 3/2023 anländer den 8 september. Ta väl vara på sommaren, sök upp kor och skogar, ja gör det.

M.A

Innehållsförteckning Balder Nr 2 2023

Iakttagelser under en oväntad ledighet, Magnus Halldin, 7

Utan samvete? Hur vi förlorade vår inre röst, Samtal med Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Mats Ahlberg, 11

Hur står det till med vårt samvete? Ur Utan samvete? Hur vi förlorade vår inre röst, Cecilia Sjöholm, 16

»Barnet buret bär den vuxne«
Om Martin Lönnebo, Thomas Lerner, 19

Den kursiva verkligheten, Om Helga Krooks Utmattade – Solo, samtal, kör, Ellinor Andersson, 24

Där två vägar grenar sig, Anna Sjöstrand, 27

»Diktens klor genomsyrar livet«, Om Poetskötsel av Lina Hagelbäck, Åsa Magnusson, 32

»Vi tillhörde inte den här jorden«
Om Adam Zagajewskis dikter, Mats Granberg 35

Tre dikter, Ur Antenner i regn, Ada, Zagajewski, 39

Hur stjärnor föds – eller varför jag skriver om rymden, Alexandra Kronqvist, 43

Första veckan i maj, Dagboken, Martin Fellkvist, 47

Om och omkring en gräns, Paula Pihlgren, 53

»Vi är på väg ut ur livets korridor«, Samtal med Lisa Röstlund, Mats Ahlberg, 57
m at s a h l b e rg

Med gårdens bästa för ögonen, Samtal med Anna-Karin och Svenolof Sundberg, Mikael Nykäsenoja, 61

Omslagsbild: Cecilia Sjöholm. Foto Ewa Stackelberg.