Balder 4/2021

Omslagsbild Balder nummer 4 20021. Fåglar i ett träd

Kommentar

Det började med Rilke. I Lundströms Bokradio i juni samtalade bland andra Eva Ström och Malte Persson om Rilkes poesi, omtumlande och inspire- rande. Vi frågade Eva Ström om hon skulle vilja skriva om Rilke i Balder. På det viset fick detta vinternummer något att samlas runt. Sedan kom Pär Hanssons kajakrapport och ett samtal med Peter Södergård, kyrkoherde i Delsbo, man kunde ana ett samband. Det fortsatte med att Rolf Wohlin visade oss på den formidable tecknaren Sten Regnell – vilka båtar, vilka fåglar!

Vad som står på spel

Det är vad Ulf Eriksson synliggör i sin essä om boken Övervakningskapitalismen av Shoshana Zuboff: »Man kan säga att våra sökbeteenden på Google, liksom våra beteenden på Facebook, används som råvara till framställningen av förutsägelseprodukter som kan auktioneras ut bland annonsörer intresserade av maximalt riktad påverkan, ytterst syftande till beteendemodifiering.« Det är helt enkelt på allvar nu, hur ser motståndet ut, hur ser dess möjligheter ut? I slutet av detta nummer frågar vi de medverkande hur de håller hoppet levande?

Ponera alternativen

Så svarar poeten Martin Espada på den frågan. Henrik C. Ehnbom har översatt Martin Espadas dikt »Floaters« (Flytare) för Balders räkning. Den är titeldikten i Espadas senast utgivna diktsamling Floaters, för vilken han nyligen fick Natio- nal Book Award för bästa diktsamling.

Flytarna beskriver en verklighet som vi lever så långt ifrån, men som Martin Espada får oss att förstummas inför, blygas. Ponera vilken vår hemkänsla blir om vi tror oss kunna stänga våra gränser för gott?

Varför en robotkatt inte duger

I denna Balder kan ni också läsa ett utdrag ur Ida Börjels hörspel Marginal- intäkten och Synne Myrebøes reflexion därom, om hur ekonomismen försåtminerat våra liv. Läs också Åsa Magnussons samtal med den libanesiska författaren Hyam Yared, Laurent Denimal har tagit bilderna. Och Linnéa Wigforss skriver om sociologen Hartmut Rosa och begreppet resonans.

I begynnelsen var handlingen

»Religion handlar om relation, det är mycket mindre av försanthållande än vad vi tror. I begynnelsen var hand- lingen, som Goethe säger. Först gör man saker tillsammans, sedan börjar tänkandet komma, sekundärt. Det är i vår tid som man börjar ställa en massa frågor: Vad tänker du om det här, vad tycker du om det där? Förr gjorde man bara. Det kan vara befriande att gå in i ett handlingsmönster, och efter hand upptäcker man skönheten och meningen i detta handlingsmönster.«
Peter Södergård

I väntrummet

Det blev en Balder igen. Det är en glädje att ni fortsätter prenumerera, ibland  följer det med någon liten kommentar när ni betalar; till exempel psykoterapeuten som skrev att hon låter Balder ligga framme i väntrummet. Det är väl en helt strålande idé, det finns så många väntrum som ännu saknar Balder. Och hur har ni det i lärarrummen och fikarummen, visst skulle ni väl kunna ordna en prenumeration både här och var inför det nya året? Efterhand upp- täcker man skönheten och meningen. Allt väl i vintern!
M.A.

Sten Regnell Mellanöka

Innehållsförteckning

Med kajak på Gárásj,  Pär Hansson, 7
Bönen och strömstaren – Samtal med kyrkoherde Peter Södergård, Mats Ahlberg 15
Den osynliga världen går sida vid sida med den synliga – Om Rainer Maria Rilke. Eva Ström, 23
Flytare, MartÍn Espada, 27
Den oförskräckte fältritaren – Om tecknaren Sten Regnell, Rolf Wohlin, 31
Båtar och sjöfåglar – Blyerts- och kritteckningar, Sten Regnell, 2, 5, 31, 33–42, 45
Att färja får – Notation från Kalvsö vatten, Sten Regnell, 43
Vad som står på spel – Anteckningar utifrån Shoshana Zuboffs bok Övervakningskapitalismen, 
Ulf Eriksson, 47
Ur Marginalintäkten – Ett hörspel om ekonomiskan som orakel,  Ida Börjel, 51
Bröd och spektakel, Med visshet om grundens ovisshet, Synne Myrebøe, 55
»När jag skriver är jag fri« – Samtal med Hyam Yared, Åsa Magnusson, 58
Demokratin är döende – Ur Implosions, Hyam Yared, 61
Varför en robotkatt inte duger – Hartmut Rosa och begreppet resonans. Linnéa Wigforss, 63
Medarbetare, 68

+ posts