Balder 3/2021

Balder 3 2021

Kommentar

Kan vi börja om?
Kan samhällen börja om fria från bitterhet?
Kan sårad stolthet botas?
Kan vi erkänna misstagen
och lovorda förtjänsterna fast inga av
dem var våra egna?
Det finns frågor som liknar böner.
Man blir mindre stridbar när kroppen sviktar.

Ligger här på ett av världens dyraste sjukhus. Enorma summor kastades i gapet på konsulter. Men vårdpersonalen arbetar och kämpar vidare liksom vid sidan av det stora vanvettet. Detta förblir det stora liksom okända i alla samhällen: Vanligt folks dagliga arbete för att hålla verksamheter och vardagsliv igång. Det är djupare än solidaritet och det är inte uppoffring. Det är artens väsen, evolutionens kärna.
Ur barndomsbrunnen av Göran Greider, Ordfront 2021.

För hundra år sedan fick landets kvinnor rösta för första gången. Hur såg landet ut då? Vilka var det som kämpade för demokratin på den tiden? Varifrån kom entusiasmen? Hur ser landet ut nu, hundra år senare? Vilka värnar om demokratin idag, var finns entusiasmen?

Då var bildningen betydelse alldeles självklar och viktig, hur står det till med bildningen idag, och hur är det med rättvisan och jämlikheten, är de i tilltagande? Varför inte? Vad kan man göra åt det hela? Det är några av frågorna i Balders höstnummer 2021, extra tjockt, extra viktigt och läsvärt.

Några exempel:

Bildning och demokrati

»Alla är överens om att den hetsande retoriken i sociala medier skadar det offentliga samtalet. De varnande rösterna är många. Ingen har däremot något svar på hur man ska säkra sanningens seger över lögnen med bibehållen respekt för yttrandefriheten och andra demokratins grundvärden. Vi verkar leva i en tid som för första gången frivilligt avsäger sig bildning och kunskap, till förmån för halvsanning, lögn och konspiration.«

Ulrika Knutson: »Bildning och demokrati«.

Naturens rättigheter

»Vem (och i så fall hur) kan försvara naturens och djurens rättigheter mot en ekonomism som gärna betraktar sig själv som en naturlag men inte är det? Hur kan en generations livsfarliga utnyttjande av naturresurser alls motiveras gentemot kommande generationers rätt till liv, hälsa och ett kan hålla det globala kapitalet i schack? När detta samma globala kapital tycks gifta sig alldeles utmärkt också med diktaturer av skilda slag?«

Anna-Karin Palm: »Demokrati i rörelse«.

Samförsörjning

»Det finns en tillitsbrist i vårt samhälle idag, man tror inte längre att det ska hålla ihop. Många drömmer om att ta sig ur systemet, att flytta ut på landet och självförsörja sig. Men historiskt sett har människor aldrig sysslat med självförsörjning. Man har samförsörjt sig, hjälpts åt och tagit hand om varandra. Vid en riktig kris är det inte den som har flest konservburkar i källaren som vinner. Nej, chanserna att klara sig är istället störst för dem som har byggt upp förmågan till samarbete och en hållbar och lokal matproduktion.«

Thorsten Laxvik i Anette Diengs intervju.

Balders gläntor

I en av gläntorna i denna Balder står författaren Kerstin Ekman, hennes nya bok heter Löpa varg och om den skriver Ulrika Milles. Andra gläntor är Joakim Brolins porträtt på Folk han mött på spelmansstämmor runt om i landet. Nu har jag bara nämnt en handfull av allt läsvärt i denna Balder. Ett tjugotal skribenter, kooperatörer, jurister, poeter och bildmakare har gjort detta Balders 161:a nummer till ett av de viktigaste och intressanta nummer vi gjort; tack till er.

Och tack till er prenumeranter som är kvar och förnyar era prenumerationer. Och ni nyblivna prenumeranter, väldigt roligt att ni hittat Balder! Och ni andra, ni som ännu inte förnyat Årets fjärde Balder anländer en torsdag i december, den nionde.

M.A.

 

Innehållsförteckning

Skolvägar, Viveka Sjögren, 13

Demokrati i rörelse, Anna-Karin Palm, 13

Då kan man försätta berg – Samtal med Bridget Wedberg om kooperativt företagande, Mats Ahlberg, 19

Demokrati och privatisering, Maria Küchen, 24

Vem man var då – Fyra industriminnen, Göran Willis, 26

De som inte riktigt passar in, Max Hebert, 37

Barn av vår tid, Johanna Nilsson, 41

Folk – Fotografier från spelmansstämmor, Joakim Brolin, 43

Kan Sverige bli en studiecirkeldemokrati igen?, Peter Gustavsson, 53

Tolfterna, Lisbeth Håkansson Petré, 56

Bildning och demokrati, Ulrika Knutson, 59

Två dikter, Nina Burton, 62

Sorg och läsning, Marianne Steinsaphir, 64

»Det blir så bara« – Om Kerstin Ekmans roman Löpa varg, Ulrika Milles, 67

Vi behöver byn – Samtal med Thorsten Laxvik, Anette Dieng, 71

Har naturen rättigheter? Samtal med Yaffa Epstein, Mats Ahlberg, 75