Balder 2/2022

Osmlag till Balder nummer 2 år 2022

Omslag Balder nummer 2 år 2022

Tar en promenad upp genom skogen bakom huset för att hitta den här texten. Mest tallar som snart är i min ålder, enstaka humlor i blåbärsriset. Våren har saktat in, men grönskan tvekar inte, en gök ropar i öster. Det handlar om träd i denna sommarens Balder; hur de har det, vad de gör med oss, vad de kan och vad vi ännu inte fattar. Den svenska skogsindustrin fattar väldigt lite om träd, jag har just läst färdigt Lisa Röstlunds kommande reportagebok Skogslandet – en granskning. Om industrins framhärdande i att kalhuggning – eller trakthyggesbruk som de lite knipslugt vill att vi ska kalla metoden – är överlägsen när det gäller biologisk mångfald, ekonomi och hållbarhet.

Skogsindustri på villovägar

Det är en bok som berättar en mycket sorglig historia; om de täta banden mellan industri, forskning, myndigheter och politiker. Om hur kritiska forskare utmanövreras, om hjälpsamma tjänstemän och fega politiker, om en lättstött och mycket manligt präglad företagskultur. Men det finns ljuspunkter i boken, modiga skogsägare som söker nya vägar, utvecklar kontinuitetsskogsbruk, en metod som prövas med stor framgång i Tyskland. Det var där som kalhyggesmetoden först utvecklades och där är den numera förbjuden. Så kommer det naturligtvis också bli i Sverige. Läs gärna om Cecilia och Leif Öster i Dalarna, de har utvecklat ett alldeles eget sätt att samarbeta med skogen.

Mörkret och gläntorna

I samtalet med Cecilia och Leif Öster påminde Leif om hur sällsynt det är numera att komma fram till en glänta i skogen, de är borta. Förr fanns de, tack vare de skogsbetande djuren och män- niskorna i deras närhet. Så här skriver Alexandra Kronqvist om Ola Öhlins målningar: »Dessa gläntor och myrmar-ker, dessa vindfällen och rotvältor. Dessa smärtsamt blå vårhimlar som bultar över svart skog. (- – -) Målningarna påminner oss om att vi vet hur det är att färdas i marker som dessa, i oländig och okänd terräng. Vi vet ju allt om mörkret och gläntorna. Vi vet ju allt om att gå vilse och behöva söka nya vägar. Det har människan gjort i alla tider.«

Hur allting började

Det var när vi hade läst Eva Ströms Jag såg ett träd och Ruhi Tyson veckan därpå frågade om vi var intresserade av en text om stolar och de sju planetträden. Då förstod vi att Balder ville göra ett helt nummer om träd. Och när man tänker lite extra och uppmärksamt kring en sak, då får man hjälp. Då frågade vi Eleonor Johansson om hennes fotografier av träd. Thomas Lerner ville skriva om träd och vi bad Marianne Steinsaphir skriva om Lennart Sjögrens det röda äpplet. Sedan anlände texter från Jan-Henrik Swahn, Lars Krantz, Paula Pihlgren, Maja Bredberg och Toby Ibbotson, tack till er alla. Och till Birgitta Lillpers för Ormbunksskogen och till Nadia Henderson för novellen »Svampplockning för främlingar«, vilken vacker och viktigt Balder det blev!

Ni som läser Balder

Här i Strömbacka blommar ännu häggen och häggmispeln, äppelblommen är på väg att slå ut och minst tre tornseglarpar har återvänt till sina bon under takpannorna. Potatisen och de andra vill ner i jorden nu. Med detta nummer av Balder prövar vi att ha en release i en helt annan landsända, vi berättar mer om det i nästa nummer, som utkommer den nionde september. En rapport om releasen kommer också inom kort på Balders facebook-sida.

Tack för att ni läser och prenumererar. Ni gör också en bra sak om ni kommer ihåg att tipsa era vänner om hur lätt det är att börja prenumerera på Balder; tidskriften som blev årets kulturtidskrift 2020.

Ta vara på sommaren och livet!

M.A.

Innehållsförteckning Balder 2/2022

Björkarna vid Fridhem och andra träd, Thomas Lerner, 7
Träd, människor, Pia Tafdrup, 11
Målningar, Ola Öhlin, 12, 15
En fågel ropar ur den svarta skogen, Om Ola Öhlins måleri, Alexandra Kronqvist, 13
Samarbete i skogen Samtal med Cecilia och Leif Öster, Mats Ahlberg, 17
Säga som det är Ur Skogslandet – en granskning, Lisa Röstlund, 22
Träd, stolar, bildning, Ruhi Tyson, 25
Svampplockning för främlingar, Nadia Henderson, 29
I ormbunksskogen, Birgitta Lillpers, 33
Om Eva Ströms Jag såg ett träd, Åsa Magnusson, 35
En pandemi går över världen, Eva Ström, 37
Träd, Fotografier, Eleonor Johansson, 28, 38-47, 77
Om Lennarts Sjögrens det röda äpplet, Marianne Steinsaphir, 49
Apropå äppelträd, Lars Krantz, 51
Olivlunden, Jan Henrik Swahn, 55
Krig och Konst, Toby Ibbotson, 63
Mästarnas köksträdgårdar, Paula Pihlgren, 67
»Det var som om döden hade kommit till Pungpinan« Om pyralider och hemodlare, Maja Bredberg, 71