Balder 2/2017

Balder 2/2017

Balder 2/2017
En kväll i april tror jag det var, någon från Dalsland mejlade och sa att den filmen måste du bara se: Sista skörden, en dokumentärfilm av Tina-Marie Qwiberg. Kvällen därpå gör jag det, filmen handlar om själva jorden, matjorden. Den finns ännu kvar på svt-Play, se den, så fint, skrämmande och kärleksfullt om det här tunna täcket där våra livsmedel ännu växer. I morgon tänkte jag, redan i morgon finns det äntligen debattartiklar i DN, GP, Sydsvenskan och Norrländska Socialdemokraten där landsbygdsministern, Arla och LRF skriver att detta hade vi ingen aning om: »Det är dags att ta hand om jorden.«

Generaldirektören eller älgen?

Det var kanske naivt av mig, men så var min förvissning den där kvällen sedan jag sett Sista skörden. Det syntes emellertid inte minsta tecken dagen därpå, inte ett spår av ursäkt från den jordbruksindustri som håller i utarmningen av matjorden.

[pullquote]Frågan är vem som vet mest om skogen[/pullquote]En avsevärd yta av landskapen runt jorden är skogbevuxen, också under träden finns det jord, inte matjord alla gånger, men jord god nog för alla träden; ek, björk, ask, tall, asp, gran, sälg, al, oxel och bok. Även den jorden, full till exempel av mykorrhiza som forskningen alldeles nyligen förstått vikten av, håller på att plattas till av tunga maskiner och torftiga pappersåkrar. Frågan är vem som vet mest om skogen: Skogsstyrelsens generaldirektör som tidigare i år införde en generalpaus när det gäller inventering av nyckelbiotoper? Eller är det älgen?

Älgen

»Älgar väljer maten omsorgsfullt. Djuren mår inte bra av ensidig kost och är duktiga på att balansera födointaget. En mångfald i dieten, med stort intag av lövsly, ger älgar med bra kondition och höga kalvvikter.« Annika Felton vid SLU i Alnarp lät älgarna bära fillmkamera för att hon sedan skulle kunna se var, när och vad de åt, när de vilade och idisslade. En av hennes frågor var vilka praktiska lärdomar vi kan dra av detta när det gäller vilt- och skogsskötsel. Annika Felton: »Vi gjorde försök att utfodra med balar av salix, men det fungerade inte eftersom kvistarna ska vara färska. Nu tror jag mer på en mångfald i skogslandskapet med skog i olika åldrar och en rik buskvegetation.«

Balder om skogen

»Att låta skogen på allvar tala till sig är att låta årsringarna i det egna livet sakta sjunka in i själen och förmedla aningen av en annan känsla för tid och liv.« Så skriver Johannes Ekman i en hälsning strax innan Balder ger sig i väg till tryckeriet. Det är också vad denna skogsbalder vill bidra till. Vid sidan om att med hjälp av artiklarna om naturnära skogsbruk väcka er uppmärksamhet på vad som faktiskt händer i skogen just nu, att den i en rasande fart är på väg att försvinna och ersättas av jämngamla tall- och granplantager. Det är en så utomordentligt korkad förändring och ändå mycket känsligt att ens antyda. Johannes Ekman, som innan dess gjort kulturkrönikor för Dagens Eko i nitton år, fick inte läsa sin skogskrönika i december 2011, den stoppades.

Grönt kort

Tack alla ni som på så olika, kloka och vackra vis lyft in skogen i denna sommarbalder: från Elisabeth Rynell till Anna Ivarsdotter, Tomas Tranströmer och Johannes Ekman, Katarina Axelsson, Ewa Stackelberg och Björn Bengtson, Anna-Karin Palm, Elin Börjesson Sandberg och Birgitta Lillpers, Toby Ibbotson, Susanne Gerstenberg, Martin Jentzen och Mikael Karlsson. Nu är det upp till er läsare att ta med er Balder ut i skogen, in till sänglampan och ner till grannen för att berätta och ge hen det gröna kortet som följer med i det här numret.

Balder är tillbaka med ett nytt nummer den 8 september, nu önskar vi er en fin sommar!

M.A.

Balder  2/2017

Vid elden, Elisabeth Rynell 6
Vad gör vi med skogen kamrater? Samtal med Mikael Karlsson, Mats Ahlberg 9
Naturnära jordbruk, Susanne Gerstenberg 15
Skogen – civilisationens skugga Frihetssymbol och nationalskatt, Johannes Ekman 19
Genom skogen, Tomas Tranströmer 24
Målningar, Katarina Axelsson 5, 18, 26, 29–32, 37, 41
Att skölja ögonen i grönt – Katarina Axelssons måleri, Anna.Karin Palm 33
I rörelse — Novell, Anna-Karin Palm 33
Farfar och skogen, Birgitta Lillpers 45
Fäbodliv – kvinnorna och korna, skogen och musiken – Samtal med Anna Ivarsdotter, Mats Ahlberg 53 Medarbetare 58
Landskapspartitur – Samtal med Björn Bengtson, Mats Ahlberg 61
På bäverjakt med Rosinante, Toby Ibbotson 69
Nätterna i skogen, Elin Börjesson Sandberg 71

Balder nr 2 2017 • Nr 144 sedan starten Balder utkommer med fyra nummer om året