Balder – Årets kulturtidskrift 2020

Balder är 2020 års kulturtidskrift

Juryns motivering lyder:

”Tidskriften Balders bevakning av vår samtida kultur har ett annat perspektiv än stadens.

I tider av specialisering, koncepttänk, mätbarhetshets, filterbubblor, åsiktskorridorer, ekologisk kris och utmattning, lyfter Balder blicken och söker helhetsperspektiv. Essäer, intervjuer, skönlitteratur, fotografi och bildkonst presenteras i en syrerik atmosfär.

Den numera 45-åriga tidskriften uppmärksammar centrum i periferin, utan att skrika med. Den som läser Balder förstår att den rådande samhällsordningen inte är den enda tänkbara, att förvandling är möjligt.

Genom vardagens sysslor, samtal, odling och politik, konstnärligt arbete och etiska överväganden beskrivs världen och människans storlek i landskapet. Vuxenpoäng till Balder!”

Balder är 2020 års kulturtidskrift