Balder 2/2024

Omslag Balder 2/2204 med två kor på bilden

Omslag Balder 2/2204 med två kor på bilden

Kommentar

»Ack, hur ofta har jag inte frågat mig själv vad det är jag håller på med! Har poesin någon mening? Gör den något för världen? Jag tänker att om jag kunnat något annat, om jag t ex varit sjuksköterska, så skulle jag ha rest ut i världen och hjälpt människor. Jag frågar dikten själv till vilken nytta den är. Dikten svarar genom att ta mig vid handen och föra mig ut på gårdsplanen. Tyst går den vid min sida och föser mig tillbaka till barndomskvällar fulla av oro. (…)
Dikten uppmanar mig igen att vända mig om och se. Och jag upplever andra sommarkvällar då mamma hängde upp lampor i träden och hur vi satt där och såg dimman närma sig från havet. Ibland bäddade vi under den stora lönnen och sov ute under Sommartriangelns stjärnbilder Svanen, Lyran och Örnen.«

Med känsla för jorden

Citatet här ovan är ur talet som Ingela Strandberg höll i Börssalen i samband med att hon fick Svenska Akademiens nordiska pris 2024. Ni kan läsa hela talet alldeles i början av detta nummer av Balder, det är en text att återvända till, den lyser upp vår gåtfulla tillvaro.

Har poesin någon mening? Spelar det någon roll att jag står här och gräver i ett hörn av trädgården?

John Swedenmark skriver om Simone Weils bok Att slå rot, så här avslutas det kapitel som skisserar det framtida lantarbetet:

»En civilisation byggd på arbetets andliga värde skulle utgöra den bästa möjligheten för människan att slå rot i världen: den skulle följaktligen bli en motsats till det tillstånd vari vi nu befinner oss och som består av en nästan total rotlöshet. Därför är en sådan civilisation det naturliga målet för vår strävan ut ur olyckan.«

Mat, jord och poesi i Balder

Det har varit Balders väg genom åren, att bjuda in både bönder och poeter, musiker och pedagoger, filosofer och bagare att berätta och lyssna, så också i detta det 172:a numret. Läs Paula Pihlgrens artikel om Kerstin Ljungqvists Nyttans växter, Lage Bergströms text om att återskapa livet i gräsmarkerna. Karin Sahlström berättar om Flory Gate, AnnHelen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren har besökt ett andelsjordbruk i Tyskland och Sanna Samuelsson skriver om tystnaden i landskapet. Arne Johnsson skriver om Jila Mossaeds nyutkomna diktsamling och Sandra Ottosson har skrivit en hantverksbagares dagbok. Dessutom i detta nummer samtal med Jorun Olsson, trädgårdsmästare och musiker. Elin Anna Labba skriver om vattnet.

När landskapen tystnar

»Med färre gårdar utarmas landsbygden och landskapen. När det ännu var gott om bönder på landsbygden fanns också ett sinne för proportioner, man förstod värdet av att hålla beteshagarna öppna, att växla mellan grödorna och det fanns ännu gott om slakterier, kvarnar, mejerier och bagerier. De flesta av oss vet hur situationen är idag, det är glest på landsbygden, bröd, djur och mjölk fraktas allt längre. Ett levande kulturlandskap med betande kor väcker inte bara glädje och välbefinnande hos korna, det påverkar också oss människor i hög grad.«

Citatet är ur den debattartikel som avslutar denna sommarbalder, texten är undertecknad av fem bönder och lika många författare och är en appell för att korna också fortsatt ska ha rätt att komma ut på bete. En rätt de fick 1988, efter en kampanj ledd av Astrid Lindgren. Vi hoppas att ni med denna Balder under armen kommer ut i landskapen i sommar. Och att ni efter läsningen sänder oss ett mejl (red@baldersforlag. se) eller går in på vår hemsida (www.baldersforlag.se) och beställer några extra att ge bort. Ett exemplar kostar 100 kr inklusive porto, beställer ni tre blir priset bara 200 kr, för alla tre.

Ibland låter vi tryckeriet göra en extraupplaga bara för att vi tänker att just det här numret borde fler få läsa. Men utan er är hjälp är det lite svårt att hitta de nya Balderläsarna, vi är övertygade om att många fler människor skulle vilja bli prenumeranter på Balder, eller vad tror ni?

Bästa läsare och prenumeranter, tack för att ni läser Balder, ha en fin och eftertänksam sommar.

M.A.

Innehållsförteckning

Platsen där jag stannat, Ingela Strandberg, 7
Kärleken, George Herbert, 11
»Om nätterna / förvandlas jag till Scheherazade« Om Jila Mossaeds diktsamling Jag tillhörde vindarna, Arne Johmsson, 13
En civilisation byggd på arbetets andliga värde, John Swedenmark, 18
Flry Gate. Med känsla för jorden, Karin Sahlström, 20
»Vi tar våren till fröet« Samtal med Kerstin Fredlund, Anna Hedelius, 23
Tystnaden i landskapet, Sanna Samuelsson, 29
Att ordna sitt hopp om ordning. Om Nyttans växter av Kerstin Ljungqvist, Paula Pihlgren, 33
Målningar, Kerstin Lundqvist, 35-36
Återskapa livet i gräsmarkerna, Lage Bergström, 39
Vår stora vedugn är alltid varm. En hantverksbagares dagbok, Sandra Ottosson, 43
– en verklig sanning eller en sann overklighet, Fotomontage, Jannike Holmberg, 50
Vattnet, Elin Anna Labba, 51
»Vill du ha lite mat?« Samtal med Jorun Olsson, Ås trädgård, Mat Ahlberg, 55
Från medberoende till medbonde. Ann-Helen Meyer von Bremen, Gunnar Rundgren, 61
Låt korna beta! Vad är det LRF och regeringen inte förstår?, Tio undertecknare, 65
Ekologisk fröproduktion, 66