Balder 2/2011

Är du insatt i frågan om Slussen? Vet du att Konstakademin har tagit fram ett helt nytt alternativ, ut­ställningen öppnar idag, i Tullhus 3 vid Skeppsbron. Den är viktig, du borde gå dit, du borde gå dit nu.« Säger han och ser på på mig med ett milt allvar. Han arbetar på en kopieringsfirma på Söder i Stockholm, nyss har han scan-nat bilden som är framsida på denna Balder. »Skriv om det i Balder, det är viktigt.«

Jag skyndar ut till bilen och fortsätter till nästa ärende, det gäller att komma ut ur staden innan köerna står i vägen. Två timmar senare rör sig trafiken mödosamt över Slussen och närmar sig Tullhus 3. »Du borde gå dit, det är viktigt.« Plötsligt har jag svängt in och parkerat där man inte får. Går in och lyssnar, tittar på modellen, försöker förstå. Det visar sig vara en fantastiskt inspirerande vision för slussenområdet, läs mer på www.kulturslussen.nu.

Människan, naturen och landet utanför

Tanken på en Balder med temat människa och natur väcktes för snart ett år sedan, av en bok jag då bara hört talas om, Landet utanför av Kristina Matts­son. Jag förstod att den handlade om landsbygdens avfolkning och inflytt­ningen till städerna och vad det får för konsekvenser för ett land och dess in­vånare. Så här skriver Kristina Mattson i bokens inledande kapitel:

»Utflyttningen från landsbygden har pågått i snart hundrafemtio år, men sedan mitten av 1990-talet har det som kan visa sig vara en slutgiltig tömning av hela trakter tagit sin bör­jan. Det är en gigantisk förändring av samhället som pågår, utan någon debatt. Det värsta som kan hända landsbygden är att den blir ett icke-tema, sade norska Randi Ness när jag träffade henne för arbetet med den här boken. Så har det varit länge i Sverige. Bristen på politisk vilja att påverka utvecklingen på lands­bygden är påfallande och medierna är ingen motkraft. Många journalister har själva flytt från landsbygdens sociala kontroll och uppnått en personlig frihet innanför tullarna i Stockholm. Kanske inte så konstigt att landsbygdsbevak- ningen är svag och riksmedierna kon­centrerar sig på folk som skapat sitt drömboende på något gammalt gods eller bygder som vänt utvecklingen mot alla odds.

En annan utgångspunkt för boken är att urbaniseringen är en av mänsk­lighetens ödesfrågor. Nu flyttar även afrikanerna till stan. Från och med 2008 bor det fler människor i städer än på landsbygden. Det är en förändring med stora och okända konsekvenser. Därför har jag skrivit den här boken.«

Pågens, brödet och kärleken

Boken har fått stor uppmärksamhet: »En underbart bra reportagebok. Kris­tina Mattsson gör precis det alla report­rar borde göra« skriver LO-tidningen. Och hur kan det komma sig att Kristina Mattsson inte fick Stora Journalistpri­set 2010? Nåja, boken lever och är läsvärd och spännande, köp den, finns nu också i pocket.

Just den aspekten av människa och natur, att alltfler av oss flyttat ut ur na­turen, den kommer vi inte in på i denna Balder. Men vi vill inte låta er gå miste om historien om Pågens tillrättavis­ning av det lokala bageriet i Överkalix: Bröderna Olofssons. På sin hemsida har de lagt ut två reklamfilmer, där säger till exempel en ung kvinna: »Hellre bröd som är bakat norr om Råneå, än bröd som har transporterats från Skåne.«

Surt, sa Pågens, landets största bageri. Från sin jättefabrik i Malmö distribuerar man ut bröd över hela lan­det. Och inte nog med det, på varje för­packning står det att Pågens bakar med kärlek. Men när man fick se Bröderna Olssons filmer så tröt kärleken. Pågens jurist ringde upp Överkalix och krävde att filmerna ska tas bort från hemsidan, man anser att Bröderna Olofssons på­ståenden är överdrivna och osmakliga. Kan inte Konsumentverket ta Pågens i örat och påpeka att det är överdrivet och osmakligt att lasta långtradare fulla med vad Pågens kallar bröd och fylla snart sagt varje brödhylla i landet med sagda »bröd«, bakade med kärlek?

Bin, fåglar och hästar

Det här numret började med Erik Olofsons lilla essä om gräsmattan och kaffet. Med en sådan sak i bagaget hittar man snart mer. Åsa Magnusson ville skriva om Lennart Sjögrens poesi, så börjar denna Balder. Och när man är på rätt spår faller mer på plats. Lennart Sjögren sände oss fyra dikter ur den diktsamling han kommer ut med på Bonniers i slutet av juli. Kate Larson resonerar om skillnaden i natursyn hos John Fowles och Kerstin Ekman, i essän »Ett grönt kaos«. Andra omstän­digheter lät oss få publicera en novell ur den isländska författaren Gyröir Elias- sons bok Bland träden, den fick nyligen Nordiska Rådets Litteraturpris 2011. På tre ställen i numret handlar det om bin – vi har besökt Bee Urban på Kulturhusets tak, Peter Schneiders drygt hufidra bi­samhällen i Gnesta och biforskaren Kerstin Ebbersten i Skålsta. Vidare artiklar om hästterapi och två helt olika och fascinerande fågeltexter: Staffan Söderblom skriver om Pilfink, en bok Göran Bergengren, och vi publicerar ett kapitel ur Tomas Bannerheds debutroman Korparna. Dessutom är vi glada över att denna sommarbalder även bjuder på en text av Stefan AnJhé: »Piren i Worthing«

Tack ni som nämts och tack till er andra, fotograferna, översättaren, korrekturläsaren och Anders Weidar, Balders layoutare, ni har gjort detta nummer av Balder.

Rabarber på Balder

Har ni hört talas om brödbaldern med Kerstin Bernhards bilder? Eller den där om Sune Jonsson? Finns det någon Balder om pedagogik? Och den om hon som kunde kommunicera med djur, finns den kvar? Längst bak i detta nummer har vi öppnat ett litet galleri med gamla baldrar, de senaste trettiofyra numren, från 2001 fram till idag. Till ett förmånligt pris, (utom de tre yngsta), kan du nu välja de baldrar du saknar. Enstaka för 40, tre för 100 kronor, inklusive porto. Välkommen med din beställning, via mail, brev eller telefon.

Balder får ny adress

Som ni läst mellan raderna ibland så bor Balders redaktör numera i norra Hälsingland, i en liten före detta byskola i Källbergsbo, mellan Delsbo och Ljusdal. Därifrån skickas baldrar ut till nya prenumeranter, där sker en stor del av det redaktionella arbetet. Samtidigt har Balders brevlåda befunnit sig i Järna. Även om redaktören ofta är i Stockholm och Jäma så blir det enklare att låta Balder flytta sin brevlåda norrut. Från och med den 1 juli är den nya adressen och det nya telefonnumret: Balder, Källbergsbo 124, 820 60 Delsbo, tfn. 0653-400 55.

Höst i Balder

Nästa nummer av Balder beräknas komma den 22 september, temat är engagemang. Tills dess önskar vi er en god sommar och hoppas att den Balder ni nu läser får er att skyndsamt förnya prenumerationen när ni får brev om det. Lägg märke till att Balder numera har ökat från 64 sidor till 7-2 och höjt lösnummerpriset från 69 till 79 kronor. Men att prenumerera kostar fortsatt bara 250 kronor för fyra nummer. Tipsa era vänner om det och visa dem gärna kortet som följer med: fem nummer av Balder för 250 kronor, om man är ny prenumerant!

M.A.