Balder 4/2020

Omslag Balder 4/2020

Omslag Balder 4/2020

Kommentar

Vilken är din plats på jorden? Så lyder en av frågorna till numrets medverkande, läs svaren i slutet av denna Balder. Vilket är temat för denna Balder? Vi lät det bli En plats på jorden. Fredrika Spindler rapporterar från New Orleans, poeten Valzhyna Morts dikt handlar om Belarus, Martin Schibbye ser vackra fönster lämna sina platser i Farsta, Ugo Mattei försöker hjälpa en liten skola i norra Italien att slippa en 5g-mast som närmaste granne. Karin Ducander skriver från en dal i södra Frankrike och Martin Fellkvist frågar om människan alls har någon plats i framtidens jordbruk. Marie Lundquist skriver om Alberto Giacometti, Åsa Lind om bilderböcker, Anna Eriksson om den svarta jorden, Rolf Wohlin visar att livet är runt, Lars Hermansson skriver om Gudstricket och Toby Ibbotson om en tiggares leende.

Vipeholmsanstalten

Många människor får aldrig möjlighet att välja sin plats på jorden, läs om Randi Mossige Norheims p1-dokumentär Vipeholmsanstalten så förstår ni vad jag menar. Ända till för ett sextiotal år sedan förvarades vissa människor – barn, män och kvinnor – i vårt jämlika land på platser som Vipeholm. Kan vi verkligen vara säkra på att vi är förbi den tiden nu, att den hör till historien? Eller är det en sorteringsiver som fortfarande ligger latent i vårt samhälle? Rösterna från Vipeholm uppmanar oss att se varje människa som just en oskattbar människa.

Jorden som en plats

»Vi behöver hitta den rätta platsen för automatiseringar, men först behöver vi hitta den rätta platsen för oss själva. Och den platsen är ett utrymme att värna. En hel gård kan vara ett sådant utrymme. En möjlighet för människan att möta naturen på ett sätt som stödjer mångfald och differentiering i landskapet.« Så skriver Martin Fellkvist i sin artikel »Må min glädje vara«. Det knapras in på de där platserna där vår glädje får vara, de där gemensamma platserna: torgen, allmänningarna, höskullarna, biblioteken, lekskolorna, vänthallarna och kulturhusen.

Årets kulturtidskrift

»Tidskriften Balders bevakning av vår samtida kultur har ett annat perspektiv än stadens.

I tider av specialisering, koncepttänk, mätbarhets-hets, filterbubblor, åsiktskorridorer, ekologisk kris och utmattning, lyfter Balder blicken och söker helhetsperspektiv. Essäer, intervjuer, skönlitteratur, fotografi och bildkonst presenteras i en syrerik atmosfär. Den numera 45-åriga tidskriften uppmärksammar centrum i periferin, utan att skrika med. Den som läser Balder förstår att den rådande samhällsordningen inte är den enda tänkbara, att förvandling är möjligt.

Genom vardagens sysslor, samtal, odling och politik, konstnärligt arbete och etiska överväganden beskrivs världen och människans storlek i landskapet. Vuxenpoäng till Balder!«

Så lyder juryns inspirerande motivering till att man lät Balder vinna priset som årets kulturtidskrift 2020. Man blir alldeles glad kan jag säga, och vi vill påminna om att det är så många som bidragit till att Balder äntligen blir uppmärksammad och synlig efter förtjänst, tack alla ni medverkande och prenumeranter!

Välkomna till Balder!

Väldigt roligt är det med alla ni som nyligen blivit prenumeranter, vi hoppas kunna möta er förväntan i de kommande numren av Balder. Nu önskar vi er alla stilla och glada helger, vackra vinterdagar och en och annan överraskning i livet. Balder nr 1/2021 anländer på torsdag den 12 mars.

M.A.

 

Innehåll Balder Nr 4 2020

Handkil, van Gogh och instabilitetströskeln, Rolf Wohlin, 7

Det hemliga såret – Om Alberto Giacometti och ett annat seende, Marie Lundquist 11

Illustrationer ur Titta Hamlet, Anna Höglund, 14, 19

Bilderboken – En plats att återvända till, Åsa Lind1, 15

Nikola, Toby Ibbotson, 20

I stormens öga, Fredrika Spindler, 23

Från Frossasco till Strasbourg, Ugo Mattei, 29

Gudstricket, Lars Hermansson, 35

Vipeholmsanstalten – En radiodokumentär i fem delar, Mats Ahlberg, 39

Musik för flickröst och bison, Valzhyna Mort, 43

Må min glädje vara, Martin Fellkvist, 53

Den svarta jordens lockelse, Anna Eriksson, 59

Det förlorade fönsterupproret i Farsta, Martin Schibbye, 65

Här i denna dal, Karin Ducander, 69

Medarbetare 72

 

+ posts