Balder 3/2023

Onslag Balder nummer 3 2023 med en Häger på bilden

Kommentar

Hon är hemifrån, hon är varm, hon är ensam. Ovärderliga saker, alla möjligheters begynnelse. Var dag störtar hon uppför backarna i samma rasande tempo för att vinna dem.

Hon står en stund och ser sig om. Snötjockan hänger som gråa draperier omkring den av ljuset övergivna världen, hänger över Byfjällen och döljer dem till hälften, står som en svart vägg väster ut i fjorden, som en grå dimma i Sörfjärdsbotten. Den stänger utsikten åt alla håll, och älven, som flyter mörk och strid nere på botten av allt, tycks komma från intet och gå mot intet.«

Ur Cora Sandells Alberte och Jakob, 1926, i översättning av Ingeborg Essén.

Håll ögonen på minnet

I alla år när någon frågat »Har du läst Cora Sandel?« så har jag svarat »Jajamen, henne läste jag redan i slutet på sextiotalet«. För en vecka sedan stod jag vid en av våra bokhyllor och tittade efter något att läsa. Jag är lite kinkig och otålig när det gäller böcker; blir jag inte fångad så lägger jag dem strax åt sidan. Framför ögonen står Cora Sandels tre böcker om Alberte, jag tar ner den första i triologin: Alberte och Jakob och börjar läsa, märkligt, jag känner inte alls igen mig. Efter en stund inser jag att jag haft fel i drygt femtio år: jag har aldrig läst Cora Sandel, vilken helt strålande författare!

Att tänka, att känna, att vilja

»Så vad är en älv, vilka rättigheter har en älv, vilka rättigheter har människorna och djuren som den gett sitt liv. Hur kan vi balansera behov, begär, respekt för naturen, och kunskap om oss själva, vår natur och vårt klimat. Älven i mig ger oss inte alla de svar vi vill ha, men den ger sådan kunskap och insikt som hjälper oss att tänka, att känna, att vilja.« Så skriver Pia Mariana Raattamaa Visén i höstens Balder om Jannete Hentatis bok Älven i mig.

Mellan Skärholmen och Irak

»En elev slår sig ner på sätet bredvid och visar upp det lilla skåpet han gjort i träslöjden.
– Jag har alltid velat fråga, säger han. Var kommer du ifrån, vilket land?
– Sverige, säger jag, Skärholmen.
– Där har jag kusiner, säger han.
– Klart du har, säger jag. Vem har inte kusiner i Skärholmen? Var kommer du ifrån?
– Irak, säger han.
– Där har min dotter kusiner, säger jag.
– Klart hon har, säger han. Vem har inte kusiner i Irak?«

Texten ovanför är ur Helena Gillingers »Skoldagbok« i denna Balder, en av numrets tolv sinsemellan högst olika texter. Vissa handlar om hur det står till i naturen, med vattnet, träden och fåglarna. Andra om barnen, hur har de det i skolan, med sina pappor, med sina bröder?

Tack alla medverkande för att ni gjort denna Balder så fylld av samband. Bästa läsare: Läs och se Mikael Kristersson rapport om skärfläckorna vid Landgrens holme, Linnéa Finnstedt om våtmarkerna, Alexandra Kronqvist om papporna, Jonas Bruns dikter, Jan Henrik Swahn om Grekland sommaren 2023, Randi Mossige-Norheims »Pärmarna«, samtalet med Viveka Sjögren om hennes nya bok Någons bror, Ruhi Tyson om teori och praktik, Åsa Magnusson om Andreas Cervenkas Girig-Sverige, Elisabeth Fabricius om mystikern Hjalmar Ekström. Och fotograferna: Jessica Gow, Eleonor Johansson, Bjarne Holmgren och Mikael Kristersson, tack!

Ni som läser

Tack alla ni som prenumererar på Balder, som förnyar era prenumerationer och ibland ser till att fler får Balder i brevlådan. Tack också för hälsningarna vi får, mejl, brev och telefonsamtal som berättar att ni just upptäckt Balder, inte visste att den fanns. Ni andra som haft Balder i många år och säger att den bara blir bättre. Den 8 december kommer årets fjärde nummer, allt väl tills dess.

M.A.

P.S. På lördag den 9 september, klockan 11–18, har Balder ett bokbord på Medborgarplatsen i Stockholm i samband med Stockholms Poesimässa, välkomna!

Innehållsförteckning Balder 3/2023

Balder. Nr 3 2023

Vad är en älv? Om Jannete Hentatis Älven i mig, Pia Mariana Raattamaa Visén, 7

Skoldagbok, Helena Gillinger, 11

Yrkeskunnande och bildning, Utdrag ur en essä, Ruhi Tyson, 15

Någons bror, Samtal med Viveka Sjögren, Mats Ahlberg, 19

Var är papporna? Alexandra Kronqvist, 26

Pärmarna, Randi Mossige-Norheim, 28

Åtta dikter, Ur Namn, ett manus under arbete, Jonas Brun, 34

Människan har en förmåga att besjäla världen, Om mystikern Hjalmar Ekström, Elisabeth Fabricius, 41

Kossor och skärfläckor, Mikael Kristersson, 47

Våtmarker och vi, Linnea Finnstedt, 55

Grekland sommaren 2023, Jan Henrik Swahn, 59

Girig-Sverige, Åsa Magnusson, 63

Omslagsbild: Skärfläcka med ungar. Foto Mikael Kristersson.

Vinjettbild Harald Wiberg, Skärfläcka, ur Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige.

Balder nr 3 2023 • Nr 169 sedan starten