Balder 2/2015

Balder 2/2015

Balder 2/2015

Vet inte hur det är på damrummet, men i herrarnas på Gävlebro är det reklamradiomusik i högtalarna. På väg från Stockholm till Hälsingland stannar vi för kaffepaus. När musiken tystnat hörs en röst säga: »Det är väl väldigt svenskt att tycka om när saker och ting får vara alldeles lagom? Det tycker vi Sverigedemokrater att det ska vara också när det gäller invandringen. « Inte ens lagom dumt, snarare stenkorkat och djupt otillständigt. Samma morgon läste jag dn:s nya artikelserie »De osynliga« av Niklas Orrenius, Josefin Sköld och fotografen Roger Turesson, den rekommenderas! »Ni svenskar ser oss inte«, säger Pape från Senegal. Hur är det möjligt att vi låter människor som flytt från fattigdom ochfasor bo på gatan och kanske få jobb några timmar ibland och få minimalt eller ingenting i betalning?

[pullquote]Kan det vara så att det finns jobb – men att det är fråga om jobb som vårt samhälle inte är villigt att betala för?[/pullquote]Ett meningsfullt liv

Det är en klassisk sommarbalder ni nu håller i händerna, meningsfullheten betraktas ur rättvisans, arbetets, dödens, trädgårdens, kulturens, barnens, djurens och naturens perspektiv. Så här säger Anna Jansdotter i samtalet som inleder numret: »Personligen vet jag att om man lever med i de här rytmerna, i jordbruket är ju också årstidsrytmerna så påtagliga, så mår man väldigt bra. Det blir något slags syfte med livet, det får en mening.« I artikeln »Varför ska vi arbeta?« frågar Alexandra Kronqvist: »Kan det vara så att det finns jobb – men att det är fråga om jobb som vårt samhälle inte är villigt att betala för? Jobb som har med människor och deras kroppar att göra och som därför kräver fysisk närvaro, tålamod och stor social kompetens? Jobb som inte alls har med produktivitetsökning och tydliga mål att göra, jobb som är svåra att effektivisera enligt det dominerande kapitalistiska systemet.«

Storleken har en förödande betydelse

Det är den tänkvärda rubriken på Ervin Rosenbergs Understreckare i svd den 18 maj i år. Han berättar om österrikaren Leopold Kohr, (1909–1994), nationalekonom, jurist, statsvetare och filosof. Kohr menade att vår drift mot storhet på alla plan är det grundläggande problemet: »Förlusten av det rätta måttet, överskridandet av en rimlig storlek visar sig kontraproduktivt, ja, livsfarligt. De ansträngningar som läggs ner för att öka tillväxten alstrar nya, ohanterliga svårigheter i stället för att leda till önskat resultat«, skriver Ervin Rosenbergoch formulerar sig så här i slutet av artikeln: »Kritiker av inrotade föreställningar möts sällan av uppskattning, än mindre av erkänsla. Det tragiska med dem är inte att de hotar med undergångsvisioner utan
att de sällan blir trodda, trots att deras förutsägelser inte sällan står på fasta grunder.«

Arbetets värde och värdighet

Anna-Karin Palm skriver om Marie Norins senaste diktsamling 11.05.05–14.10.17: »Civilisation handlar i hög grad om att ta hand om varandra, att ta hand om de som av olika skäl inte kan ta hand om sig själva. Kanske kan man bedöma ett samhälle utifrån hur det hanterar dessa verksamheter? (…) Arbetets värde och värdighet förskingras i ett system vars innersta fokus är ekonomisk
vinst snarare än omsorg. Ingen kommer undan, vi är alla på ett eller annat sätt en del av detta system, det gör sönder oss djupt inuti. Jag läser Marie Norins dikter som en rapport, ett rop, en röst som rivs isär och ändå talar. Det är här och nu, det är Sverige, det är du och jag.«

Den barnsliga trädgården

Frågan är när det vänder? På radio för några dagar sedan rapporterades att sjukskrivningarna för utbrändhet ökat dramatiskt för personal inom den psykiatriska vården, ni vet den som man regelbundet säger sig ska satsa extra på. Där är nu arbetsbelastningen så hög att även personalen snart blir inlagd. Inte bara för orimliga arbetsvillkor utan också för vad en läkare kallade ungefär »samvetskval «, att vårdpersonalen far illa av att de inte har tid att ge sina patienter och klienter den omsorg som de så uppenbart behöver. Det är något med själva upplägget av
arbetet som håller på att krackelera. Läs gärna vad Ronny Ambjörnsson säger om detta och om trädgårdens märkliga förmåga att få oss på fötter. Där finns möjligen en av nycklarna – vid sidan om basinkomst till alla och radikala förändringar när det gäller arbetslivets organisation – som kan få oss att släppa vår respekt för farten och storleken som vår civilisations viktigaste bidrag till mänskligheten. Kanske är den till synes dyra mjölken från en fjällko i själva verket inte alls så dyr. Hela produktionskedjan är synlig och allt görs med respekt för djuren, grödan
och jorden. Den än så länge vanliga och billigare mjölken bygger på att djuren trängs, äter foder som de egentligen inte tål och därför bara orkar leva i i fyra–fem år. Det är dags att se efter vad som döljer sig bakom de billiga priserna på allt som vi konsumerar och istället börja vänja oss vid att både köpa mindre och slänga mindre.

Bästa läsare och medverkande

Det finns ännu mycket mer att läsa i årets sommarbalder; till exempel om Lita Cabelluts utställning i Hälsinglands museum, Tina Hellberg skriver om boken Galen i humlor och Anna Sjöstrand har besökt korvmakaren Gustav Lindström i Järvsö. Andra medverkande är Martin Fellkvist, Agnes Gerner, Ellen Mattson, trädgårdspedagogerna på Rosendals trädgård och fotograferna Ewa Stackelberg och Lisa Björner. Jag brukar få höra att jag alltid säger om den senaste baldern att den är den bästa någonsin, men den här gången är det verkligen så, tack alla ni som
medverkar i Balders sommarnummer 2015. Jag önskar att ni läsare får en fin sommar och en och annan bestående tankeställare efter läsningen av denna Balder. Höstnumret anländer till er den 3 september. Till sist, läs på omslagets insidor om Balders jubileumsfest den 5 september och om hur betydelsefullt det är att ni prenumererar!

m.a.

Innehållsförteckning

Balder nr 2 2015 • Nr 136 sedan starten

Livsrytmer Samtal med Anna Jansdotter, mats ahlberg 7
Varför ska vi arbeta? Om Roland Paulsens bok Vi bara lyder, alexandra kronqvist 19
Arbetets värde och värdighet, anna-karin palm 23
Sex dikter ur 11.05.05–14.10.17. marie norin 23
Verk från Blind Mirror. lita cabellut 28-37
Vad tror du på? Om Lita Cabelluts utställning Blind Mirror, anna-karin palm 31
Medarbetareb´38
Den barnsliga trädgården Samtal med Ronny Ambjörnsson, mats ahlberg 41
Den hemliga trädgården Om Ronny Ambjörnssons nya bok, ellen mattson 46
Vi vet, martin fellkvist 48
En annan korv Samtal med Gustav Lindström i Järvsö, anna sjöstrand 53
Sex dikter ur Skall, agnes gerner 55
Lek Odla Väx! Trädgården som pedagogiskt verktyg, mats ahlberg 58
Ur humlans perspektiv Om Galen i Humlor av David Goulson. tina hellberg 61

+ posts