Balder 1/2018

Balder 1/2018

 Balder 1/2018

Kommentar

»Dessutom: det vi vanligen kallar vänner och vänskap är ingenting annat än bekantskaper och förtroliga förhållanden som vi ingått av ren slump eller för att uppnå någon fördel, varigenom våra själar förts samman. I den vänskap som jag talar om blandas själarna och uppgår i varandra så fullständigt att de utplånar sömmen som förenar dem: Den syns inte längre. Om någon söker tvinga mig att säga varför jag älskade honom känner jag att det inte går att uttrycka annat än så här: ›Därför att det var han; därför att det var jag.‹«

Så skriver Michel de Montaigne om sin vän Étienne de La Boétie i essän »Om vänskap«. (Essayer, Bok 1, 1580. Översättning: Jan Stolpe, Atlantis, 1986)

Om vänskap i Balder

Man ska ha lite tur också, om man vill göra ett temanummer om vänskap. Börja med en handfull texter och idéer, stanna upp och tveka och så småningom är det som om texterna själva hjälper till, söker upp varandra. Det är naturligtvis inte alls möjligt men ändå precis vad som händer. Som när Arthur Zajonc mejlar oss sin text »Att utöva vänskap«. Eller när textdialogen »Om vänskap, ett appendix«, anländer från Kate Larson och Anna-Karin Palm. Andra texter är Flor Enghels »Tillsammans«, »Det nns en extra växel« av John Swedenmark och »Från mig till Moa« av Anna Jörgensdotter. Emelie Cajsdotter skriver om vänskap över artgränserna.

[pullquote]Det är uppenbart att makten hamnat i kontrollsystemen[/pullquote]Etisk stress, vänskap och autism

är rubriken på samtalet med filosofen Jonna Bornemark, om skolans värld och lusten till samarbete handlar intervjun med journalisten Eva-Lotta Hultén. När jag diskuterar de två texterna med en god vän ser vi att de har något gemensamt; de handlar om hur vi vill ta hand om varandra och hur svårt det har blivit att göra det, i synnerhet om man arbetar som läkare, sjuksköterska, hemtjänstpersonal, kurator, lärare eller socialsekreterare. De industriellt inspirerade system som gjorde sina intåg för snart tjugo år sedan inom vården, skolan och omsorgen för att kvalitetskontrollera och utvärdera verksamheterna, de har alltmer blivit själva modellen och innehållet. Det är uppenbart att makten hamnat i kontrollsystemen, bortom de som vet hur man tar hand om andra, som har utbildningen och engagemanget. De måste helt enkelt återfå ansvaret för sina verksamheter.

Konsten att vara här

Det är titeln på en nyutkommen bok (Ariel förlag 2017, översättning: Per Helge) av den amerikanska författaren, essäisten och småbrukaren Wendell Berry. En text ur boken nns med i denna Balder. Vi bad två skribenter att läsa boken och skriva om den i Balder. Det är poeterna Agnes Gerner och Lennart Sjögren som närmat sig boken från varsitt håll under vinjetten »Dubbelläsning«. För att väcka ert intresse för boken och för alla frågor den ställer om tillståndet hos jordens alla landskap, hur vi ska kunna ta hand om dem så att de överlever.

Ta tid

Marianne Steinsaphir är ny krönikör i Balder, hon är kulturjournalist och tidigare verksam bibliotekarie. Har också varit chefredaktör för Biblioteksbladet, och redaktör för Ordfront magasin. Litteratur och bibliotek som en demokratisk frizon för alla är viktigt för henne.

En sommarbalder

Det är utomordentligt uppmuntrande att ni läser och prenumererar på Balder, ni är tidskriftens bästa ambassadörer. Vi hoppas att ni läser denna Balder om vänskap med växande uppmärksamhet, gläds åt dess bilder och kanske så småningom börjar längta efter nästa nummer. Men då får ni vänta en tid, Balder nr 2/2018 anländer på fredag den 8 juni. På återseende.

m. a.

Innehåll Balder 1/2018

Etisk stress, vänskap och autism – Samtal med filosofen Jonna Bornemark, Mats Ahlberg 7
Vänskap över artgränserna, Emelie Cajsdotter 15
Tillsammans, Flor Enghel 23
Ibland måste beslut få ta tid – Krönika, Marianne Steinsaphir 25
En ojämlik vänskap, Jonna Bornemark 26
Att utöva vänskap, Arthur Zajonc 29
Om vänskap, ett appendix, Kate Larson  och Anna-Karin Palm 31
Det finns en extra växel, John Swedenmark 39
Medarbetare 40
Från mig till Moa, Anna Jörgensdotter 43
Att leva på och med jorden – Dubbelläsning, Lennart Sjögren 49
När platsen förlorar minnet av sig själv – Dubbelläsning, Agnes Gerner 50
Examen i att komma hem – Avgångstal vid Northern Kentucky University, Wendell Berry 53
Om lusten till samarbete – Samtal med Eva-Lotta Hultén, Mats Ahlberg 57

+ posts