Sedan några veckor är min arbetsplats en trappa upp i rummet med två små fönster mot öster. Väggarna är vitmålade, pärlspont i snedtaket mot norr. Man hör när det regnar, när det blåser, när duvorna pratar och promenerar på nocken.