”Inre hållbarhet, Människan & Musiken, Skogen, Tro & Vetande, Pengarna eller livet, Vänskap, Sammanhang & Förbindelser, Omsorg, Innanför/utanför.”

 

Balder fortsätter att utforska det som hjälper människan att behålla sinnet för proportioner.

Posts tagged "Anna-Karin Palm"
Demokrati i rörelse

Demokrati i rörelse

Man brukar säga att Sverige blev en fullvärdig demokrati år 1921, då allmän och lika rösträtt för män och kvinnor över 23 år infördes i grundlagen, och det första valet till riksdagens andra kammare där även kvinnor fick rösta hölls.
Skiften, skönhet och spekulationer

Skiften, skönhet och spekulationer

»I eller omkring december, 1910, förändrades den mänskliga naturen.« Det berömda citatet av Virginia Woolf sätter med karaktäristisk och drastisk humor ljuset på ett skifte som ägde rum i början av 1900-talet.
Ett sätt att leva som gör oss sjuka

Ett sätt att leva som gör oss sjuka

Jag läser Johann Haris bok ombord på tåg, medan jag färdas hit och dit i landet, och det är ganska besvärligt. Inte för att boken skulle vara svårläst, tvärtom. Men den ger mig ett behov av att ropa rakt ut eller läsa stycken högt för mina medpassagerare: det här måste ni lyssna på!
Snöfall över Noppikoski - Nyskriven novell

Snöfall över Noppikoski – Nyskriven novell

Det började snöa just som jag körde genom Färila. Himlen var låg och grå, de vita flingorna yrde över vägen, för ett ögonblick kände jag mig vimmelkantig.
Om vänskap, ett appendix

Om vänskap, ett appendix

Kate Larson och Anna-Karin Palm gav 2007 gemensamt ut boken Om vänskap. Den samlade vännernas tankar, associativt och strövande, kring olika teman i en dialogisk form. Välkomna till deras samtal.
I rörelse

I rörelse

Cykeln var orange, den var gammal och kom från någon i släkten, hade målats om innan hon fick den. Orange och vit, sadel i grå fuskmocka. I det gamla livet hade cykeln hetat Pollux och varit häst
Att vidga hjärtat - Samtal med Ulrika Knutson

Att vidga hjärtat – Samtal med Ulrika Knutson

Hur står det egentligen till i det litterära ekosystemet idag? Håller bokens roll på att förändras och skönlitteraturen förlora sin betydelse i ett allt hastigare medieflöde? Hur förhåller man sig i så fall till denna nya situation, om man råkar vara en person som alltid läst och skrivit passionerat och knappt skulle ha överlevt utan...