Vad innebär det att hävda att en arbetsuppgift är meningslös – ja eller hela ens tillvaro? Vad menar
man då? Jag tror att det framför allt handlar om främlingskap, alienation … närmare bestämt »själens
frånvaro«: den som Gunnar Ekelöf benämner eller besvärjer på latin i den storslagna höstdikt som heter så: Absentia animi.

Skaren håller hårt i granens nedre grenar och ekorren springer över snön fram till fågelbordet. Där kan den bli sittande länge bland solrosfröna. Då och då reser den sig på bakbenen och spanar, den vita magen lyser, sedan ner till fröna igen.