Söndag 23 okt. 2016 kl. 15.30–18.30 • Fri entré

Höstens bokfest på Fisksätra bibliotek presenterar fem aktuella författare, som berättar om sina böcker. Fem olika författartemperament som genomlyser vad det är att vara människa i världen. Paus med fika och bokförsäljning.

Bokens dag 2016Ann Jäderlund djupa kärlek ingen är en pågående poetisk undersökning som inleddes för mer än tjugo år sedan, en öppen och rörlig betraktelse över kärlek, brist och ensamhet. Här finns en förtätad spänning mellan livsjubel och utplåning, där människa och natur, begär och likgiltighet delar rum och språkets inneboende hierarkier upphävs utan att dikten förlorar sitt dynamiska tilltal.

Khashayar Naderehvandi Allting glittrar och ingenting tar slut är en tredelad skildring av kärlekens villkor i en värld formad av avstånd och söndersliten av krig, naturkatastrofer och förluster. Dikterna talar om döden och tiden och den svidande otillräckligheten; orden är satta i rörelse, glittrar, sjunger, väser och viskar i försöken att upprätthålla närhet och finna det gemensamma i och mellan oss.

Agneta Klingspor Om det går åt helvete ska jag ändå dö fortsätter Klingspors grundforskning om levandets och skrivandets möjligheter. Nu är »lämnandets tid« inne, kroppen orkar mindre, minnet strejkar ibland, avskeden blir allt er. Med skarpsyn, ilska, ömsinthet och salt humor skildras en människotillvaro där döden smyger och viskar genom orden, blixtbelyser vardagen och får minnena att sjunga.

Negra Efendić Jag var precis som du är en personlig berättelse om vägen från krigets Jugoslavien till flyktingtillvaron i Sverige, skildrad såväl med elvaåringens klarögda blick som den vuxna journalistens oräddhet. Storpolitik och vardagsliv vävs samman till en högaktuell skildring av överlevnad och utsatthet, som visar att ett land inte är sina gränser utan sina människor och våra berättelser.

OBS! Kristian Lundberg kan inte medverka pga sjukdom
Kristian Lundberg
Dagar bland skuggor, träd och vatten handlar om sjukdom och kärlek, om att börja om, om att försöka finna det hemliga mellanrum som finns fördolt i alla berättelser. Vi är vår förmåga att väva mening och vi är beroende av varandra, av att lyssnas till och ropas hem. En kalejdoskopisk och skiftande text, där villospåren är många och kärleken en lika obegriplig som omvälvande nåd.

Konferencier är författaren Anna-Karin Palm.

Bokens dag anordnas i samarbete mellan tidskriften Balder, Fisksätra bibliotek och Fisksätra Kulturförening