I en sked honung ryms lite av ett mirakel. Det är något som jag blir medveten om under läsningen av Peter Schneider Vingeskölds och Anette Diengs "Handbok i naturlig biodling".