Theodor påminner om min far. Visst finns det skillnader som mest har att göra med varifrån i Grekland de härstammar och i vilket land de med sitt skrivande etablerade sig. Theodor fattade ett obevekligt beslut att lämna hemlandet medan min far älskade det och aldrig skulle kunna tänka sig att ge upp det (det finns...