»Budskapet i Arthur Kleinmans berättelse om sin hustru Joan är att han inte kunnat tillgodogöra sig någon erfarenhet genom sin profession som psykiatriker och medicinsk antropolog om hur det är att vårda. Endast genom att vara den vårdande parten i sitt äktenskap har han lärt sig vad det innebär.