Fredens oas

Byn Fredens Oas ligger idylliskt på en kulle mellan Tel Aviv och Jerusalem med utsikt över Ajalons dal. Här arbetar palestinier och judar för att uppnå försoning och samexistens mellan de två folken. Foto: Evi Guggenheim Shbeta/Fredens Oas/Wikimedia Commons.
Byn Fredens Oas ligger idylliskt på en kulle mellan Tel Aviv och Jerusalem med utsikt över Ajalons dal. Här arbetar palestinier och judar för att uppnå försoning och samexistens mellan de två folken. Foto: Evi Guggenheim Shbeta/Fredens Oas/Wikimedia Commons.

Än en gång exploderade krutdurken i Mellanöstern – och ropen på hämnd och vedergällning skallade högre än på länge. Finns det något utrymme för andra röster? Har freden någon chans? Här berättar Thomas Lerner om den lilla byn Fredens Oas där judar och palestinier arbetar för försoning mellan de två folken.

Den unga palestinskan Noor Abu Ras är förtvivlad. Hon är född i den lilla arabiska staden Qalansuwa i norra Israel. Noor är palestinier, men också israelisk medborgare. Denna dubbla identitet medförde att hon länge kände sig begränsad att öppet berätta om sina tankar och åsikter. Men så fick hon höra talas om den lilla byn Fredens Oas, som ligger mitt emellan Tel Aviv och Jerusalem i centrala Israel.

Utsikten från den höga kullen över Ajalons dal är överväldigande. I byn lever judar och palestinier sedan början av 1970-talet tillsammans i övertygelsen om att försoning och fredlig samexistens är enda vägen framåt.

Noor Abu Ras har en magisterexamen i klinisk psy- kologi och går nu en specialistutbildning. Hon arbetar också sedan två år som projektsamordnare i Fredens Oas, eller Neve Shalom på hebreiska och Wahat al-Salam på arabiska.

– Jag kom till en plats där jag nästan omedelbart kände mig hemma. Jag kunde prata och diskutera helt fritt om situationen i Israel och koppla det till min palestinska identitet. För första gången kunde jag vara mig själv och det förändrade mitt liv i grunden. Efter en fruktansvärd höst med så mycket våld känns det än viktigare att arbeta här, berättar Noor några veckor efter att kriget mellan Hamas och Israel brutit ut.

En viktig del i verksamheten i byn är The School for Peace, på svenska översatt till Skola för fred. Genom kurser och seminarier försöker invånarna på olika sätt sprida budskapet om fred, försoning och samexistens till andra delar av Israel och resten av världen.

I byn går barnen i en gemensam grundskola där undervisningen sker på både arabiska och hebreiska, något som endast förekommer på ett fåtal platser i Israel. Eleverna kommer också från ett tjugotal byar i närheten. Tanken är att barnen ska slippa den konflikt som råder mellan palestinier och judar i andra delar av landet och på den ockuperade Västbanken.

Noor Abu Ras valde att arbeta i Fredens Oas eftersom hon tycker att byn i dag representerar ett av få alternativ för en fredlig utveckling i Israel och Palestina.

– Genom att främja jämställdhet inom byn och att sprida våra ideal om dialog och samarbete erbjuder vi ett annorlunda och unikt perspektiv. Arbetet skänker mig både hopp och kraft även under de svåra tider som råder nu.
Går det verkligen att älska sin fiende? Är en för- soning mellan judar och palestinier möjlig med tanke på allt våld och hat som exploderat den senaste tiden? Under den första kursen Noor deltog i på Fredsskolan strävade hon efter att försöka ha en mer empatisk inställning till de judiska deltagarna.

– Jag fick påminna mig om allt som deras folk varit med om under andra världskriget i samband med För- intelsen. Det skapade en förståelse för hur många judar tänker i dag. Men det palestinska folket har också lidit. Många i min släkt fördrevs när staten Israel bildades och har aldrig fått återse sin hembygd. Försoning kräver ett inre arbete och är ingen lätt process för någon. Men jag tror att det är enda vägen framåt.

I början av oktober avfyrade Hamas, den terrorstämplade palestinska organisationen, tusentals raketer mot Israel.

Läs hela artikeln i Balder