De dödas följe Manus säger att två grupper gör entré från var sin sida om den stora väggen eller porten, som utgör fond. Med grova gester och skramlande med gamla köksattiraljer och närmast vildsint tilltal tar de plats och kommenterar det som sker på scenen. Efter några upprepade försök ter sig upptåget märkligt odynamiskt. Tonen är...