Att de flesta av oss blir mer upprörda över att få sin cykel stulen än att ett företag dumpar miljögifter i ett vattendrag några mil bort är ingen naturlag, det är ideologi. Vi har lärt oss att det vi kan kalla »mitt« är mer värt, och mer värt att skydda, än det vi kan kalla...