Barndomsupplevelsernas mönster och sekvenser är inbyggda i mig. I barndomens erfarenheter finns det förborgat som stimulerar min kreativitet. Min far är född i Skyttmon och uppväxt i Jämtland.