Den blinde kantorn går över gatan. Med sin blindkäpp känner han sig fram på övergångstället. Jag vet inte om jag skulle lagt märke till honom om jag inte läst Malte Laurids Brigge nyligen, redan den första sidan är tung av seende.