Först råkar det falla sig så att jag läser dikten »Trädstubbe« av Anna Rydstedt. Sedan läser jag Peter Wohllebens bok Trädens hemliga liv (Norstedts 2016, övers. Jim Jakobsson) som börjar med att författaren hittar en stubbe som lever trots att trädet fällts fyra- eller femhundra år tidigare.